Allt färre motiverade på jobbet

Många känner ett psykiskt obehag inför att gå till jobbet, visar ny undersökning från Sveriges Företagshälsor.

Hälsa | HR | Motivera | Arbetsmiljö | ARTIKEL | DEC 2013

Allt färre känner sig motiverade i sitt arbete, visar en ny studie från Sveriges Företagshälsor. Detta gäller i synnerhet personer som är eller tror att de kommer att vara sjuka. Samtidigt ökar andelen svenskar som uppger att de har känt ett psykiskt obehag inför att gå till jobbet.

Arbetsmotivationen bland Sveriges anställda sjunker. Det visar den nya undersökningen Jobbhälsobarometern 2013:2 som nyligen presenterades av Sveriges Företagshälsor, som är företagshälsovårdens branschorganisation.

Rapporten är baserad på 4500 intervjuer med personer som arbetar minst halvtid. Resultaten visar att det finns ett tydligt samband mellan bristande motivation och hög sjukfrånvaro. Arbetsmotivationen sjunker framför allt bland de som är och de som förväntar sig att vara mer sjukfrånvarande det närmaste året.

Hög sjukfrånvaro - låg motivation

Bland personer som förväntar sig att vara sjukfrånvarande i 15 dagar eller mer uppger endast 35 procent att de känner sig motiverade i sitt arbete. Det är en minskning med hela 15 procentenheter sedan 2012.

Arbetsmotivationen har minskat något även bland anställda som inte tror att de kommer vara sjuka.

Totalt sett har motivationen minskat lite varje år sedan toppåret 2009, men 2013 har det alltså gått brantare utför.

Psykiskt obehag

Än mer oroväckande är att andelen anställda som har känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet ökar rejält. Bland dem som förväntar sig hög sjukfrånvaro uppger 58 procent att de har känt ett sådant obehag. Det är en ökning med 17 procentenheter sedan förra året. Även bland personer som förväntar sig en något mindre sjukfrånvaro (4-14 dagar) har denna siffra ökat med 11 procentenheter till 36 procent.

– Vi ser så dramatiska skillnader på bara ett år att jag först trodde att det var fel på siffermaterialet, säger Lars Hjalmarsson, vd för Sveriges företagshälsor, enligt Dagens Nyheter.

Hjalmarsson säger till DN att resultaten som framkommer av rapporten förvisso är anmärkningsvärda, men att det här är en trend som även avspeglas i andra forskningsrapporter.

En möjlig förklaring till den sjunkande motivationen är att arbetsplatser idag ofta är slimmade och att personalstyrkor inte har fyllts på i den omfattning som har behövts, menar Sveriges Företagshälsors vd.

Att motivationen har minskat och det psykiska obehaget ökat under åren efter finanskrisen är med andra ord ingen slump.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Motivera
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Motivera
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill