"Allt går att lösa om arbetsgivaren har rätt attityd"

Det går att utnyttja föräldraledigheten till kliv i karriären.

HR | Karriär | ARTIKEL | OKT 2011

Föräldraledigheten är en bra tid för att göra en livs- och karriärplanering eftersom du tagit ett steg åt sidan och kan få ett sunt ”utifrånperspektiv” på din karriär. Fundera på vad du har för drivkrafter i karriären, hur du vill jobba och hur ditt nästa karriärsteg ser ut. Läs in dig på ämnen som intresserar dig och vässa ditt CV genom att öka din kompetens inom områden som du brinner för.

När Marine Geisen, som är revisor på Ernst & Young, fick barn valde hon att behålla en fot kvar på jobbet. Genom att jobba på distans och ta vara på dagens lugna stunder fortsatte hon att utvecklas och hålla jämna steg med jobbet. Hon lyckades göra föräldraledigheten till en karriärboost genom att hålla kontinuerlig kontakt med chefen och hitta den perfekta balansen mellan jobb och föräldraledighet.

- Innan förlossningen bokade jag in ett utvecklingssamtal med min chef, där vi gemensamt kom fram till en lösning utifrån hur mycket jag uppskattade att jag skulle orka och vilja jobba det närmaste året, säger Marine.

När dottern föddes var hon föräldraledig i ett år, men behöll ett par av dina kundkontakter och arbetade i snitt tio timmar per vecka. Marine arbetade uteslutande på distans och hade bara med sig barnvagnen på enstaka kundmöten.

Arbetsgivarens attityd och samarbetsvilja viktig

- Under revisionsperioden, när vår arbetsbelastning var som högst, så ryckte farmor in som barnvakt i ett par dagar. Jag utbytte tips och erfarenheter med kollegor som också valt att aktivera sig under föräldraledigheten. Den regelbundna kontakten med chefen och min arbetsgivares vilja att kompromissa och låta mig själv avgöra hur mycket eller lite jag ville jobba betydde också mycket, säger Marine.

En förutsättning för att kunna kombinera föräldraledighet och karriär är, enligt Marine, att man har ett någorlunda flexibelt jobb där man har möjlighet att själv prioritera och delegera. Viktigast av allt är dock arbetsgivarens attityd och samarbetsvilja.

- Jag höll mig hela tiden uppdaterad med vad som hände på företaget via vårt intranät. Ett par gånger var jag också inne på kontoret för att fika med några kollegor och känna av stämningen på jobbet, säger Marine.

Hennes tips till den som vill aktivera sig karriärmässigt under föräldraledigheten är att noga tänka igenom vilken typ av engagemang man föredrar och att vara tydlig med sina önskemål gentemot chefen.

- Om arbetsgivaren bara har rätt attityd så går det mesta att lösa. Det viktigaste är dock att man lyssnar till sig själv och verkligen tänker till kring hur man vill aktivera sig så att man inte känner sig stressad och kan hantera omgivningens krav, säger Marine.

Skaffa dig ett utifrånperspektiv på din karriär

Karriärcoachen Charlotte Hågård, som själv kombinerade jobb och föräldraledighet när hennes två söner föddes, tipsar om att kolla vad arbetsgivaren har för policy för föräldralediga. Ett annat sätt att behålla kontakten med arbetsmarknaden medan man är hemma med barn är att gå med i olika nätverk och att utbyta erfarenheter med andra föräldralediga.

För att inte bli alltför stressad så rekommenderar hon att de projekt och arbetsuppgifter man tar på sig under föräldraledigheten är tydligt avgränsade och anpassade till dina förutsättningar, annars kan ambitionen att behålla en fot kvar i karriären resultera i prestationsångest.

- Tänk strategiskt när du väljer vilket område du vill engagera dig inom. Se också till att behålla en kontinuerlig kontakt med chefen genom att titta förbi på fika med jämna mellanrum och boka in utvecklingssamtal såväl före som direkt efter föräldraledigheten. Då minskar risken att du ”glöms bort ” under din frånvaro, säger Charlotte Hågård.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR
  • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill