Arbetsgivare mer positiva till äldre

Dagens äldre är friskare och bättre utbildade - då vill arbetsgivarna ha kvar dem på arbetsplatsen.

HR | ARTIKEL | FEB 2013

Arbetsgivares inställning till äldre arbetskraft har blivit mer positiv jämfört med för tio år sedan. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten. Förändringen tros bland annat bero på att dagens äldre är friskare och bättre utbildade än tidigare generationer.

I rapporten "Arbetsgivares attityder till äldre arbetskraft" har Pensionsmyndigheten bland annat gjort en enkätundersökning bland arbetsgivare och fackliga representanter för att ta reda på vilken inställning respondenterna har till äldre arbetskraft. Man har även jämfört resultaten med motsvarande rapport som gjordes för tio år sedan.

Resultaten visar att majoriteten av arbetsgivarna och de fackliga representanterna har en i stort sett positiv syn på äldre arbetskraft. Inställningen är mer positiv än för tio år sedan, skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Friskare och bättre utbildade

Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten, förklarar att det finns ett antal naturliga förklaringar till den förändrade attityden.

- Jag tror det kan ha att göra med att de äldre är bättre utbildade idag. Men det kan också bero på att hälsoläget är bättre, i och med att det finns bättre hjälpmedel och en mer utvecklad sjukvård, säger han till Motivation.se.

En annan möjlig förklaring är att dagens äldre i högre utsträckning arbetar inom tjänstemannayrken.

- Arbetsuppgifterna kan ha förändrats lite. Den fysiska prestationsförmågan spelar inte lika stor roll idag, säger Ole Settergren.
Han tillägger att det möjligen också finns en ökad insikt om att äldre behöver arbeta längre av rent samhällsekonomiska skäl, men det är knappast den huvudsakliga förklaringen till att arbetsgivarnas inställning har förändrats.

Äldre efterfrågas

Trots att inställningen till äldre arbetskraft blir mer positiv anser merparten av arbetsgivarna att den högsta åldern för att kunna utföra arbetsuppgifter är 67 år.

- Det ligger nog i vår kultur och i våra erfarenheter att det är kring den åldern man ska gå i pension. Men jag tycker faktiskt att det är en överraskande hög ålder, säger Ole Settergren.

En relativt stor andel, mellan 20 och 36 procent beroende på bransch, anser dock att man kan arbeta i ännu högre ålder. Och Ole Settergren tror att inställningen till äldre arbetskraft kommer att bli ännu mer positiv de kommande tio åren.

- Jag tror att vi kommer att se en ganska markant skillnad i ungefär den riktning som vi har sett. Äldre arbetskraft kommer att efterfrågas i allt högre utsträckning.

Olika inställning

Man kan dock inte säga att möjligheterna för äldre att jobba längre generellt har blivit bättre, säger Settergren.

- Det varierar och ser olika ut på olika arbetsplatser. Det beror mycket på vilken inställning och vilka förutsättningar som finns på arbetsplatsen, förklarar han, men tillägger att variationen inte nödvändigtvis är relaterad till vilken bransch man undersöker.

- När det gäller branscher så har vi sett att variationen är mindre tydlig än vad jag hade föreställt mig. Till exempel i byggbranschen var högsta åldern för att kunna utföra arbetsuppgifter överraskande hög.

Inom vissa områden är det tydligt att möjligheterna för äldre att fortsätta jobba har blivit bättre. Idag finns det ofta större möjligheter att gå ner i arbetstid eller att jobba mer flexibelt. För att få äldre att vilja stanna på sin arbetsplats krävs också avancemangmöjligheter och kompetensutveckling. På den punkten är dock inte arbetsgivare och fackliga representanter överens - arbetsgivarna anser i regel att sådana möjligheter finns, men facket håller inte med.

- Det ligger väl i sakens natur att arbetsgivarna tycker att de är bra på saker som åligger dem, medan arbetstagare och fack har en annan, kanske mer realistisk syn på saken, säger Ole Settergren.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill