Arbetsmiljön behöver prioriteras

Över hälften av de inspekterade arbetsplatserna i Arbetsmiljöverkets tillsynskampanj får underkänt.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | NOV 2011

Bara en minoritet av de svenska arbetsplatserna har ett fungerande arbetsmiljöarbete. Det visar resultaten av Arbetsmiljöverkets stora tillsynskampanj under hösten. Framför allt finns det stora brister i chefers kunskaper i de här frågorna, säger Billy Karlsson från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har genomfört en stor tillsynskampanj där arbetsmiljöarbetet på 1300 små och medelstora svenska arbetsplatser har inspekterats. Resultaten visar att över hälften - närmare bestämt 53 procent - av de granskade arbetsplatserna har brister som behöver rättas till.

- Det här visar att arbetsmiljöarbetet inte är särskilt prioriterat på många arbetsplatser, säger Billy Karlsson, verksamhetsutvecklare vid Arbetsmiljöverket.

- Men detta är resultatet av 1300 inspektioner. De som hade brister, alltså drygt hälften av arbetsplatserna vi besökte, finns utspridda på en stor skala - från de som inte hade något arbetsmiljöarbete alls till de som bara hade någon enstaka brist, förklarar han.

Tillsynskampanjen genomfördes i samband med Europeiska arbetsmiljöveckan. Inspektionerna riktade sig mot arbetsplatser i nästan alla branscher, och ingen av dem hade inspekterats tidigare. Två tredjedelar av besöken gjordes på ställen med 10-20 anställda.
Det som framför allt undersöktes var graden av kunskap och kompetens i arbetsmiljöfrågor ute på arbetsplatserna.

God arbetsmiljö bäst för alla

En femtedel av de företag som inspekterades fanns inom byggsektorn. Merparten av dessa fick underkänt, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

- Det är anmärkningsvärt att vi kunde observera så många brister i en så pass riskfylld bransch som byggbranschen. De borde jobba mer aktivt med arbetsmiljö, företagen har ju ansvar för att ingen kommer till skada, säger Billy Karlsson, som tror att alla i längden vinner på att arbetsmiljön är så bra som möjligt.

- När man jobbar i en bransch med så stora risker så lönar det sig att satsa på arbetsmiljöarbetet - det som är en kostnad idag kan bli en intäkt imorgon.

Resultatet av tillsynskampanjen visar hur viktigt det är att Arbetsmiljöverket genomför inspektioner och ställer krav, säger verkets generaldirektör Mikael Sjöberg i pressmeddelandet.

Cheferna okunniga

Inspektionen utgick ifrån fyra grundläggande frågor, berättar Billy Karlsson. Den första var hur stor kunskapen är bland de chefer som har i uppgift att genomföra arbetsmiljöarbetet. Den andra frågan gällde kompetensen - hur omsätter man kunskaperna i praktiken?
Den tredje frågan var om arbetstagarna har kunskap om vilka risker som finns i arbetet och hur de ska skydda sig mot dessa. Den fjärde var om företaget tar hjälp utifrån för att klara arbetsmiljöarbetet.

- Utifrån dessa frågor har vi noterat att det finns brister på många arbetsplatser. Den största bristen är chefernas dåliga kunskap i de här frågorna, säger Billy Karlsson, och tillägger:

- När man utbildar chefer har arbetsmiljö inte högsta prioritet.

Det en chef måste göra om han eller hon vill förbättra sina insatser för arbetsmiljön är helt enkelt att skaffa kunskap och utbilda sig i de här frågorna, förklarar han.

- Det finns mycket hjälp att få och mycket forskning om arbetsmiljö. Det kan handla om att skaffa rena teorikunskaper, men också praktisk kompetens, säger Billy Karlsson, som också tycker det är viktigt att man funderar på vad ens företag har för brister och hur man värderar riskerna.

- Som chef kan man föra upp frågan på agendan, vara medveten om vad man har för risker på just den arbetsplatsen, se till att medarbetarna följer instruktioner samt fånga upp eventuella incidenter. Så det finns många sätt för en chef att bli bättre på det här.

Trots att majoriteten av de inspekterade arbetsplatserna hade brister, i högre eller lägre grad, ser det inte bara mörkt ut på arbetsmiljöfronten, menar han.

- Det finns väldigt mycket vilja hos företagen att ta tag i de här frågorna. Tyvärr är det många som saknar möjligheter, resurser och kunskap om arbetsmiljö. Speciellt bland många mindre företag är det så - de vill men kan inte, säger Billy Karlsson.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR
  • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill