Arbetsolyckor blir vanligare



Olycksrisken ökar i kvinnodominerade yrken.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | JUNI 2012

Andelen allvarliga arbetsolyckor har ökat, enligt AFA Försäkrings årliga rapport. Det är första gången under 2000-talet som trenden går åt fel håll. Risken för arbetsskador har framför allt ökat inom den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn.

De allvarliga arbetsolycksfallen har ökat från 1.8 till 2.1 olyckor per 1000 sysselsatta mellan åren 2009 och 2010, skriver AFA Försäkring i ett pressmeddelande. Av rapporten "Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro" framgår att olycksrisken har ökat i bland annat vård- och omsorgssektorn, byggbranschen och metallindustrin, samtidigt som den har minskat för poliser.

- Det kan finnas flera orsaker till den här ökningen, säger Anna Weigelt, chef för Analys och Försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

- Dels har det varit mycket fallolyckor som beror på halka utomhus. Det har ett samband med att vi har haft kalla vintrar, och även vård- och omsorgspersonal rör sig utomhus på arbetstid. Dels blir arbetskraften äldre, och då ökar risken för olyckor, säger hon till Motivation.se.

Fallolyckor vanligast

Med "allvarligt arbetsolycksfall" avses en olycka som har orsakat fler än 30 dagars sjukskrivningen eller medicinsk invaliditet, skriver AFA Försäkring i sitt pressmeddelande.

Risken för allvarliga arbetsolycksfall har framför allt ökat inom vård- och omsorgssektorn, som är kvinnodominerad. För män är olycksrisken oförändrad jämfört med tidigare år.

Den vanligaste orsaken till invalidiserande arbetsskador är fallolyckor, både bland män och bland kvinnor. Bland exempelvis undersköterskor och vårdbiträden är det också vanligt med skador i samband med att man flyttar patienter. Det förekommer också att vårdpersonal utsätts för fysiskt våld av förvirrade patienter. Inom byggbranschen orsakas många allvarliga olyckor av maskiner och verktyg.

-Varje arbetsdag sker det 36 allvarliga arbetsolycksfall på svenska arbetsplatser, varav 20 stycken är invalidiserande. säger Michel Normark, chef för Analys och försäkringsvillkor på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill