Bara två av tio styrelseledamöter kvinnor

Gotland är bäst, Jönköping sämst på jämställdhet i företagens styrelser, visar kartläggning från Ledarna.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2014

Bara två av tio styrelseledamöter i svenska företag är kvinnor. Det visar en kartläggning från chefsorganisationen Ledarna och affärsinformationsföretaget Bisnode. Andelen kvinnliga chefer har dock ökat under de senaste åren, vilket innebär att det finns gott om kvinnor att rekrytera även till styrelseuppdrag.

Kartläggningen som genomförts av Ledarna och Bisnode visar att knappt 2 av 10 styrelseledamöter i svenska företag är kvinnor. Störst andel kvinnliga ledamöter finns i Gotlands län, där andelen uppgick till 19.3 procent 2012. Andelen kvinnliga chefer uppgick till 36.7 procent. Även Stockholm ligger jämförelsevis bra till med 18.9 procent kvinnor i styrelserna.

Betydligt sämre ser det ut för Jönköpings län, som ligger i botten både vad gäller styrelserna och andelen kvinnliga chefer. Endast 14 procent av styrelseledamöterna och 27.4 procent av cheferna är kvinnor.

Fler kvinnliga chefer

Andelen kvinnliga chefer har ökat under det senaste decenniet, och enligt Ledarnas kartläggning är en dryg tredjedel av alla chefer kvinnor. För att snabba på utvecklingen sammanställer Ledarna varje år en lista över de 75 mest framgångsrika och tongivande kvinnliga ledarna under 36 år. Syftet är dels att visa på att kompetenta kvinnor finns att rekrytera till styrelseuppdrag, dels att lyfta fram goda förebilder som kan få fler kvinnor att vilja satsa på en chefskarriär.

– Utvecklingen i toppskikten går alldeles för långsamt. För att kvinnor ska vilja bli chefer och välja att satsa på chefsuppdrag behövs förebilder och tydliga karriärvägar. Därför är det viktigt att det finns kvinnor på alla chefsnivåer, från första linjens chefer till vd:ar och styrelseledamöter, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, i ett pressmeddelande.

Ojämställt arbetsliv

Statistik från SCB visar också att Sverige har en lång väg kvar till jämställdhet i arbetslivet över huvud taget. Dagens Nyheter har lyft fram siffror från "Statistisk Årsbok 2014" som bland annat visar att kvinnor endast har 12 procent av aktiebolagens styrelseordförandeposter.

Statistiken avslöjar också att kvinnor tjänar 7 procent mindre än män och att bara 68 procent av kvinnorna arbetar heltid, jämfört med 90 procent av männen. Noterbart är också att 48 procent av kvinnorna är offentliganställda, vilket bara gäller 16 procent av männen. Kvinnorna tar dessutom ut 76 procent av föräldradagarna, skriver Dagens Nyheter.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill