Bemanningsanställda ska få bättre villkor

Ny lag ska ge bemanningsanställda samma villkor som kundföretagets anställda.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | SEP 2012

Efter starka påtryckningar från EU har regeringen nu bestämt sig för att direktivet om bemanningsanställda ska införlivas i svensk rätt. Regeringen har därför föreslagit en ny lag som ska ge bemanningsanställda samma rättigheter som kundföretagets anställda. Lagförslaget har mötts av huvudsakligen positiva reaktioner från såväl bemanningsföretag som fackförbund.

EU:s direktiv gällande uthyrning av arbetstagare klubbades igenom redan 2008. Direktivet innebär att bemanningsanställda ska ha samma grundläggande rättigheter och arbeta under samma villkor som kundföretagets anställda. Men Sverige har fortfarande inte infört de nya reglerna, och i juni hotade EU-kommissionen med att dra Sverige inför domstol.

Reaktionen lät inte vänta på sig, och i juli beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag till åtgärder i form av en ny lag - lagen om uthyrning av arbetstagare.

- Jag är mycket glad över att vi nu kan lägga fram ett förslag som ger stärkt skydd för bemanningsanställda, samtidigt som branschen även fortsättningsvis ges goda förutsättningar att växa och utvecklas inom ramarna för den svenska modellen, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i ett pressmeddelande.

Likabehandlingsprincip

Lagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2013, innebär att bemanningsanställda som inte omfattas av kollektivavtal istället kommer att skyddas av en likabehandlingsprincip. Konkret innebär det att de cirka 10 procent som inte omfattas av kollektivavtalet kan få bättre villkor när det gäller exempelvis arbetstid, lön och arbetsmiljö. Lagen kommer även att gälla för anställda vid utländska bemanningsföretag som utför arbete i Sverige.

Positiva reaktioner

Reaktionerna på det nya lagförslaget har huvudsakligen varit positiva. Fackförbundet Unionens chefjurist, Martin Wästfelt, säger till tidningen Arbetsliv att remissen är ett steg i rätt riktning för att skapa tydligare regler på arbetsmarknaden. Han tycker dock att regeringen har missat möjligheten att tydliggöra att bemanning inte ska användas för att lösa permanenta behov av arbetskraft.

Branschorganisationen Bemanningsföretagen är också huvudsakligen nöjda med regeringens lagförslag, men tycker att det saknas riktlinjer för när olika begränsningsregleringar är tillåtna.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill