Bemanningsbranschen växer snabbt

Branschen har fördubblats på mindre än tio år, enligt uppgifter från SCB.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | JAN 2012

Bemanningsbranschen växer så det knakar. Enligt nya siffror från SCB har antalet förvärvsarbetande inom branschen mer än fördubblats sedan 2002. "Marknaden har aldrig varit större", säger Maria Uggla, presschef på bemanningsföretaget Proffice.

Bemanningsbranschen ökar kraftigt, enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB. Förra året var det totalt 52 700 personer som förvärvsarbetade inom branschen, vilket var en ökning med 30 procent jämfört med året innan. Sedan 2002 har antalet förvärvsarbetande inom branschen mer än fördubblats.

Flexibel arbetsmarknad

Maria Uggla är pr- och presschef på Proffice, som med sina drygt 10 000 anställda är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning. Hon blir inte det minsta förvånad över uppgifterna om bemanningsbranschens snabba framfart. Medan världen befinner sig i ekonomisk kris har Proffice inte sett några tecken på nedgång i sina orderböcker - tvärtom. Det tredje kvartalet 2011 var Proffice bästa någonsin, samtidigt som de jobbsökandes intresse för företaget blir allt större.

- En förklaring är det ökade behovet av en mer flexibel arbetsmarknad som kan erbjuda olika typer av lösningar som passar olika skeden i livet, säger Maria Uggla. Många har upptäckt att ett företag som Proffice kan erbjuda trygghet i form av ett arbete och möjlighet till utveckling under tiden, förklarar hon.

"Nytt jobb var fjärde minut"

Ökningen av antalet förvärvsarbetande i bemanningsbranschen utgjorde lite mer än 10 procent av sysselsättningsökningen 2010. Totalt utgjorde branschen drygt en procent av sysselsättningen i Sverige.

Unknown photo imported from Drupal
- Jag tror att det blir allt tydligare att många företag i vår bransch verkligen gör nytta och sätter människor i arbete, säger Maria Uggla.

- Vi är inte enbart ett bemanningsföretag utan ett företag som förändrar människors liv genom ett nytt jobb. Det händer så ofta som var fjärde minut.

Bemanningsbranschen växte i Sveriges samtliga län, skriver SCB. I sju av dessa ökade antalet sysselsatta inom branschen med över 50 procent under 2010. Allra bäst gick det för Jönköpings län, där ökningen uppgick till hela 65 procent. Även i Västmanlands och Uppsala län noterades en särskilt stor uppgång (cirka 60 procent). Endast i tre av länen - Blekinge, Jämtland och Gävleborg - var ökningen mindre än 10 procent.

Mångfald och ungdom

Maria Uggla tror att en av förklaringarna till bemanningsföretagens framgångar kan vara branschens moderna syn på rekrytering. Det ligger i deras eget intresse att lägga fokus på kunskap och kompetens.

- Många har nog fått upp ögonen för vår grundsyn som är att utveckla människor och företag. Det gör vi genom att se till kompetens och att inte titta på vilken bakgrund man har, säger Maria Uggla, och fortsätter:

- Där har Proffice lyckats ganska bra eftersom hela 25 procent av konsulterna som arbetar hos våra tio största kunder har utländsk bakgrund, medan motsvarande siffra inom övriga näringslivet är 7 procent. 2012 kommer vi att satsa ytterligare på aktiviteter som främjar mångfald och förståelse för olika bakgrund och kompetens, säger hon.

Bemanningsbranschen utmärker sig även genom att den har en större andel unga personer jämfört med arbetsmarknaden i stort. 2010 var 65 procent av de förvärvsarbetande i branschen 34 år eller yngre. Hälften av dessa var yngre än 25 år. På arbetsmarknaden totalt var endast 39 procent av de förvärvsarbetande 34 år eller yngre.

Minskad andel kvinnor

Fram till 2003 fanns det också en övervikt av kvinnor i bemanningsbranschen. De senaste åren har männen dock varit fler än kvinnorna. SCB förklarar förändringen med att branschen har breddats och inte längre är inriktad på yrken med kvinnlig överrepresentation.

Även Maria Uggla säger att dagens bemanningsföretag har en väldigt stor bredd.

- Proffice finns inom en rad branscher i hela Norden och är specialiserat inom  administration och kontor, industri, lager och logistik, media och kommunikation, sjukvård, Life Science, ekonomi, IT, flygbranschen, gruvnäringen och chefsrekrytering, säger hon.

"Marknaden har aldrig varit större"

Med tanke på bemanningsbranschens starka tillväxt är det kanske inte så förvånande att Maria Uggla ser positivt på morgondagen. Framtiden ser ljus ut - allt fler jobbsökande ser fördelarna med att arbeta inom branschen, och allt fler företag ser fördelarna med att anlita ett bemanningsföretag.

- En stor fördel är just flexibiliteten, både för våra kunder och arbetssökande, eller kandidater som vi kallar dem, säger hon, och fortsätter:

- Som anställd hos oss har du en grundtrygghet med lön mellan olika uppdrag. Om du är i karriären finns också en möjlighet att prova på olika jobb och att få nya erfarenheter, eller att bli anställd i något av Proffice kundföretag.

Trots det svåra läget i världens ekonomi har Proffice satt upp höga mål inför framtiden, berättar hon. Bolaget växer hela tiden och har ambitionen att nå en omsättning på 7 miljarder 2013 - att jämföra med drygt 4 miljarder 2010.

- Det betyder att vi ska växa 5 procentenheter snabbare än marknaden. Och det finns mycket som pekar åt rätt håll. Marknaden för bemanningsbranschen har aldrig varit större, säger Maria Uggla.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill