Bli framgångsrik med företagets egen app

En app kan vara smartare än du tror...

Kommunicera | ARTIKEL | DEC 2011

Arbetet med att skapa en framgångsrik app börjar med en vision och ett tydligt mål. Börja med att fundera på vad appen ska fylla för funktion. Många företag använder den som en marknadsföringskanal, men för att lyckas gäller det att sätta upp mer specifika mål än så.

Allt fler svenska företag ansluter sig till den stadigt växande app-trenden. I takt med att antalet appar blir fler och dess tillämpningsområden ökar så vill företagen gärna haka på trenden och lansera egna appar. För att en app ska fylla sin funktion och bli framgångsrik och lönsam så krävs eftertanke, strategi och ofta också en integrerad marknadsföring.

- Definiera målgruppen och anpassa ert val av plattform utifrån det. I vissa målgrupper är iPhone klart dominerande, medan andra segment i huvudsak använder sig av android. Om ni planerar att lansera appen globalt kan ni exempelvis ha nytta av att känna till att android är dominerande i stora delar av Asien, säger Thomas Gårdängen från Crunchfish, ett företag som utvecklar olika typer av appar.

Reklambyråer och teknikbolag skapar gemensamma erbjudanden

Att utveckla en app i Sverige kostar i genomsnitt 50 000 kronor. Många företag överraskas av att priset är högre än de trott. Men att utveckla en framgångsrik app som får bra spridning handlar inte bara om tekniken och appens innehåll, det är i allra högsta grad även en marknadsföringsfråga. Många företag väljer att vända sig till en reklam- eller PR-byrå när de ska utveckla en app. De kan bistå i arbetet med att lägga upp en marknadsföringsmässig strategi för hur appen ska nå ut och fylla sitt syfte. Reklambyrån har ofta en viss teknisk kompetens, men för att få tillgång till specialistkompetens får man ofta söka sig till renodlade teknikutvecklingsbolag.

- En trend är att allt fler teknik och reklambyråer paketerar gemensamma tjänster gentemot företag som vill lansera egna appar. Många uppskattar att kunna få hjälp från start till mål från en och samma leverantör. Både tekniken och marknadsföringen måste klaffa för att appen ska bli lönsam, säger Thomas Gårdängen.

Fler integrerar appen i sin ordinarie mediemix

Ytterligare en trend är att allt fler företag väljer att integrera appen i sin ordinarie mediemix eller marknadsföringsplan. En app marknadsför inte sig själv, ofta krävs marknadsföring i andra kanaler, exempelvis Internet eller print, för att nå ut med budskapet.

- Vi märker också att ett växande antal företag lanserar appar som i första hand används internt, för att effektivisera företagets rutiner, skapa plattformar för samverkan eller på andra sätt användas internt av företagets personal, exempelvis genom att kopplas ihop med företagets CRM-system. Den typen av tillämpning får vi formodligen se mer av framöver, säger Thomas Gårdängen.

Förläng appens livslängd genom att lansera uppdateringar

Ett sätt att förlänga livslängden på sin app är att påminna användaren om sin existens genom att med jämna mellanrum lansera uppdateringar. Undersökningar visar att företag som då och då uppdaterar sin app på så sätt kan behålla uppemot åttio procent av användarna.

- Tänk användarvänlighet och  komplicera inte saker och ting i onödan när ni utvecklar en app. Det ska vara enkelt att förstå syftet och idén med appen och lika enkelt att dela med sig av dess innehåll till släkt och vänner, avslutar Thomas Gårdängen.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill