Bra IT på jobbet minskar stress

Ny undersökning: bristfälliga IT-lösningar orsak till irritation och konflikter på arbetsplatsen.

Kommunicera | ARTIKEL | APRIL 2011

Ogenomtänkta IT-lösningar fördubblar risken för bråk och irritation på jobbet. Dessutom har personerna på företagen med dåliga IT-tjänster svårare att koppla bort jobbet när de är lediga.

Det visar en ny enkätundersökning bland 1 000 svenska tjänstemän som TNS/SIFO gjort i samarbete med telekomföretaget TDC.

Tillsammans med TNS/SIFO har TDC kartlagt Sveriges företags och organisationers IT-lösningar, och dess effekt på hälsa. Totalt har 1000 svenska tjänstemän svarat på undersökningen, och svaren blev i många fall överraskande.

Bristfälliga IT-lösningar fördubblar risken för konflikter på jobbet. 45 procent av tjänstemännen på arbetsplatser med dåliga IT-lösningar uppger att det uppstår irritation på grund av tekniken, motsvarande siffra för arbetsplatser med bra IT är 20 procent.

Undersökningen visar också att de tjänstemän som har dåliga IT-lösningar på arbetet har betydligt svårare att koppla bort jobbet när de är lediga, jämfört med dem som har bra IT på sitt arbete. Var fjärde anställd på arbetsplatser med bra IT-lösningar har problem att lägga arbetet åt sidan på fritiden, medan motsvarande siffra på arbetsplatser med dålig IT är 40 procent.

– De företag som verkligen tänker till med sina IT-lösningar får i sammanhanget en stor konkurrensfördel. Medarbetarna är företagens viktigaste resurs, och har man IT-lösningar som underlättar deras arbete kommer detta med stor sannolikhet att spegla sig i resultatet till slut, säger Erik Heilborn, vd TDC Sverige.

Fakta ur undersökningen

1. Många tycker att deras arbetsgivare har dåliga IT-lösningar

Var åttonde tjänsteman på mellan- eller hög nivå som har dator i arbetet anser att deras företag har dåliga eller mycket dåliga IT-system.

2. Dålig IT fördubblar risken för bråk på jobbet

Nästan hälften av tjänstemännen som arbetar i företag med dåliga IT-lösningar, 45 procent, uppger att problemen med IT skapar irritation mellan arbetskamrater. Detta är mer än dubbelt så många som på en genomsnittlig arbetsplats.

3. Stressnivån stiger med dålig IT

I gruppen som arbetar utan bra IT-lösningar upplever var tredje, 33 procent, att de har en orimlig stressnivå, mot bara var femte, 20 procent, på en genomsnittlig arbetsplats.

4. Icke-fungerande IT-lösningar gör det svårare att koppla av när man är ledig

Fyra av tio tjänstemän, 40 procent, på företag med IT som fungerar illa har svårt att släppa tankarna på jobbet när de är lediga, jämfört med 24 procent av den totala gruppen.

5. Dålig IT leder till vanmakt

Känslan av att inte kunna utföra sitt arbete är fyra gånger högre i gruppen som anser sig ha icke fungerande IT-lösningar på arbetsplasten, 35 procent, jämfört med den totala gruppen, där motsvarande siffra är 8 procent.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill