Chefer i offentlig sektor halkar efter lönemässigt

Annika Elias, Ledarna: "Offentlig sektor behöver kunna konkurrera om de bästa cheferna".

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2012

Lönegapet mellan chefer i offentlig och privat sektor har minskat i flera år, men under 2011 ökade det markant. Det visar chefsorganisationen Ledarnas lönestatistik. "Offentlig sektor behöver rekrytera nya chefer, men när det ser ut så här blir det svårt att attrahera unga", säger Ledarnas ordförande Annika Elias.

Chefer i offentlig sektor tjänar 2 200 kronor mindre per månad än chefer i den privata sektorn. Det visar statistik från organisationen Ledarnas senaste rapport om chefslöner.

Medianlönen för en chef i privat sektor ligger på 38 500 kronor i månaden, medan de offentliganställda cheferna får nöja sig med 36 300 kronor.

- Vi vet inte vilka som är de bakomliggande orsakerna, men vi vill lyfta fram det här eftersom vi ser det som ett stort problem, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna.

- Lönegapet har minskat i flera år, men nu har det plötsligt ökat markant igen. Offentlig sektor behöver rekrytera nya chefer, men när det ser ut så här blir det svårt att attrahera unga, förklarar hon.

Värdera ledarskapet

För att förändra situationen krävs det att vi ändrar vår syn på ledarskap, menar Annika Elias.

- Det handlar om att vi i Sverige måste värdera ledarskapet på ett annat sätt, speciellt inom offentlig sektor. Där ställer vi väldigt höga krav på cheferna eftersom de jobbar med välfärdstjänster. Då behöver man kunna konkurrera om de bästa cheferna, så att det inte bara blir andra klassens chefer inom det offentliga, säger Ledarnas ordförande.

Lönegapet är ett mått på gruppnivå och det är därför svårt att säga hur mycket det påverkar rekryteringen i enskilda fall, menar hon, men klart är att de sämre villkoren inom offentlig sektor påverkar sektorns attraktionskraft.

- Det har betydelse för varumärket. Unga väljer privat sektor bland annat för att de vill kunna göra lönekarriär. Det är svårt att göra det i den offentliga sektorn med tanke på att lönestrukturen är så sammanpressad, säger Annika Elias, och fortsätter:

- Det finns olika undersökningar om det här, bland annat en från Kairos Future som visar att bara 15 procent av de unga som har bestämt sig för att bli chefer helst vill jobba inom offentlig sektor. Det tycker vi är ganska lågt.

Spännande uppdrag

Det finns också en risk att chefer som redan jobbar i den offentliga sektorn känner sig mindre motiverade när de vet att de ligger efter lönemässigt, menar Ledarnas ordförande. Hon har själv arbetat i offentlig sektor under en lång tid och tycker att det är synd om folk ser det som en dålig arbetsplats.

- Det finns himla roliga chefsjobb där, det är ofta spännande uppdrag med stort värde. Så det är inget fel på uppdragen, men det finns alltid en gräns för när det inte längre väger upp för dåliga villkor, säger Annika Elias.

I nuläget tycker hon att det är svårt att säga åt vilket håll utvecklingen går.

- Tidigare har lönegapet minskat, men i år ser vi en stor avvikelse då gapet har ökat markant igen. Det är svårt att säga om det är en trend, vi får se hur det ser ut nästa år. Men jag känner inte att offentlig sektor satsar på sina chefer tillräckligt mycket.

Inga miljonlöner

Ledarnas rapport om chefslöner visar också att chefer i allmänhet inte har så höga löner som folk kanske tror. Genomsnittschefen i Sverige tjänar 38 000 kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar. En ökning med 4 procent jämfört med i fjol.

- Ett av syftena med undersökningen var just att visa hur det ser ut i verkligheten. I media pratar man för det mesta bara om chefer som har jättehöga löner, men verkligheten som chef ser ofta annorlunda ut, säger Annika Elias.

Mest tjänar cheferna i Stockholms län, där ligger genomsnittslönen på 42 800 kronor i månaden. De lägsta chefslönerna hittar man på Gotland, där genomsnittschefen har en månadslön på 34 900 kronor.

Det finns också stora löneskillnader mellan chefer i olika branscher; finansdirektörer och tekniska direktörer har i regel de högsta lönerna, medan exempelvis restaurangföreståndare och skolmåltidsföreståndare är de som tjänar minst.

Kvinnor tjänar mindre

Enligt ledarnas statistik är var åttonde anställd en chef. 37 procent av dessa är kvinnor och 63 procent är män. Var fjärde chef arbetar inom offentlig sektor och av dessa är 60 procent kvinnor.

Kvinnliga chefer tjänar i genomsnitt 1 700 kronor i månaden mindre än chefer som är män. Lönegapet mellan kvinnor och män är oförändrat sedan förra året.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill