"Chefsrollen blir ohanterbar"

Kjell Lindström: "Sverige har kanske världens bästa chefer - men vi håller på att förstöra chefsrollen totalt".

Ledning | Ledarskap | HR | ARTIKEL | OKT 2012

Verklighetens organisationer ser inte längre ut som vi föreställer oss dem. Den "goda hierarkin" har ersatts av ett organisatoriskt landskap vars komplexitet ofta leder till osäkerhet. Denna osäkerhet försöker vi hantera genom att införa kontroller och överbelasta våra chefer med administrativa uppgifter, menar Kjell Lindström, en av författarna till boken "Bortom tankefällan".

Bilden av organisationen som en hierarki får vi redan med modersmjölken, skriver Kjell Lindström och Magnus Dalsvall i boken "Bortom tankefällan". Historiskt sett har organisationen i stort sett alltid varit uppbyggd som en enkel pyramid där de som befinner sig på toppen har makt och informationsövertag. Kanske är det inte så konstigt att vi fortfarande förväntar oss att organisationer ska se ut på det viset.

Det gör de emellertid inte, menar författarna.

I takt med tjänste- och informationssamhällets utveckling har organisationerna förändrats och utsatts för en lång rad experiment med olika organisationsformer. Den "goda hierarkin" har ersatts av vad som närmast kan beskrivas som ett "organisatoriskt landskap".

- Hierarkin finns ju fortfarande där, men den klarar inte att lösa alla typer av problem. Utvecklingen har lett till att organisationen har blivit mycket mer komplicerad, vilket leder till en ökad osäkerhet. Och ett sätt att hantera osäkerhet är administration och kontroll, säger Kjell Lindström, som jobbar med omvärldsbevakning, föreläsningar och processledning på företaget Noden.

Fastnar i tankefälla

I boken beskriver författarna hur dagens organisationer har fastnat i en "tankefälla". Denna tankefälla uppstår när bilden av organisationen som ett okomplicerat system med ett tydligt maktcentrum lever kvar, samtidigt som verkligheten är betydligt mer komplicerad. Dagens organisationer är komplexa och dynamiska och består av flera olika maktcentra. När bilden av organisationen inte överensstämmer med verkligheten uppstår en känsla av frustration bland både chefer, medarbetare och fackföreningar.

- Man har förväntningar på att det ska vara ordning och reda, men vi jobbar inte i sådana organisationer längre. Det som skapar frustration är att vi sitter fast i en förlegad bild, säger Kjell Lindström.

Överbelastade chefer

I den osäkerhet som uppstår i det organisatoriska landskapet är det inte ovanligt att man söker trygghet och stabilitet genom att försöka utöva kontroll. Men det överdrivna kontrollbehovet får ett flertal negativa konsekvenser - medarbetarnas frihet och kreativitet begränsas, samtidigt som chefer överbelastas med administrativa uppgifter.

- Det är ledningens kontrollbehov som genererar all administration. Ledningen älskar administration men avskyr administratörer, och lägger därför dessa uppgifter på cheferna istället, säger Kjell Lindström, och fortsätter:

- Vi har troligen världens bästa chefer, men vi håller på att förstöra chefsrollen totalt. Vi utbildar dem fel eftersom utbildningarna också sitter fast i tankefällan, och vi överbelastar cheferna med administrativa uppgifter samtidigt som de förväntas vara ledare. Det skapar förutsättningar som ingen kan hantera. Sedan klagar vi på att våra chefer är dåliga. Därför vill vi påminna om att chefer också är människor.

Det finns tre olika sätt att hantera det här på, säger Kjell Lindström; det första alternativet är "Let Them Burn", låt cheferna "brinna" och jobba på bäst de orkar. Det andra alternativet är att göra chefer till rena administratörer och hyra in coacher som ledare. Det tredje alternativet, som Kjell Lindström förespråkar, är att rensa upp i det administrativa systemet, ta bort onödiga kontroller och ge cheferna ett större administrativt stöd.

"Kontroll är en business"

Organisationernas strävan efter total kontroll är inte bara betungande för chefer och medarbetare - det är dessutom dyrt, menar Kjell Lindström.

- Det är en business, man utövar kontroll bara för att det går med alla olika tekniska och administrativa kontrollsystem och hjälpmedel som erbjuds idag. Men man behöver det inte. Organisationer fungerade förr också, med betydligt färre kontroller.

En undersökning som redovisades i Harvard Business Review i mars 2010 visade att flertalet av de tillfrågade företagen inte har en aning om vad de ska göra med de enorma datamängder som kontrollen genererar.
Trots det verkar ingen bry sig om att räkna på hur mycket kontrollsystemen kostar, skriver Lindström och Dalsvall i boken "Bortom tankefällan". Detsamma gäller de stora organisationsförändringar som har varit så populära de senaste decennierna.

- I en organisation räknar man på alla kostnader utom just kontrollsystemen och förändringsarbetet. Vi tycker att man måste fundera på om det verkligen är värt priset, säger Kjell Lindström, och fortsätter:

- Man antar alltid att stora top-down-förändringar är av godo. I en organisation sker det små förändringar, "adjustments", hela tiden, men managementfolket sitter fortfarande fast i en idé att förändringarna ska komma från dem.

Att helt komma bort från "tankefällan" tror han blir svårt. Man behöver få en mer realistisk bild av organisationen och inse att den aldrig kan bli perfekt.

- Vår bild av hur en organisation är uppbyggd har funnits i årtusenden, och det kommer att ta ett tag att förändra den. Det är ett paradigmskifte som ska till. Men företagsledningen skulle kunna göra en hel del, så det är väl där någonstans man ska börja, säger Kjell Lindström.

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning
  • Ledarskap
  • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill