Dags att se över företagets hot och svagheter

Bosse Brixeman, Executive People; "Att känna företagets styrkor sitter oftast i ryggmärgen hos oss alla."

Ledning | ARTIKEL | DEC 2011

Dags att se över företagets hot och svagheter

Dags att se över företagets hot och svagheter

Många företag undrar hur det kommer att gå under de närmast kommande åren. Vad kommer att hända i världen och hur kommer det att se ut på den svenska affärsmarknaden. Att ha försäljning till och från många länder kan just nu vara ett allvarligt hot för det egna företaget. Hur stor är risken att göra affär med Grekland, Italien och USA just nu? Vad innebär det för företaget om valutamarknaden ändras snabbt? Men framför allt VAD kan jag som företagare göra åt problemen?

Många företag är mycket dåliga på att ha en realistisk och trovärdig affärsplan och det är just därför av stor vikt att se över affärplanen och på ett strukturerat sätt ta fram vilka hot och svagheter de står inför just nu. Här följer några tips inför genomgången.

Börja med att göra en SWOT-analys. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, vilket på svenska helt enkelt är Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Gör fyra stycken rutor bestående av dessa rubriker. Samla gärna ihop ledningsgruppen eller dina närmaste i företaget och be alla fylla i rutorna var för sig. På detta sätt får du många olika inputs till de fyra grupperna. Renskriv sedan dessa på ett nytt papper.

Att hitta styrkor och möjligheter i företaget brukar inte vara något stort problem. Att känna företagets styrkor sitter oftast i ryggmärgen hos oss alla.

När styrkorna och möjligheterna är avklarade brukar det däremot bli lite svårare, det gäller att hitta företagets hot och svagheter i SWOT-analysen. Hoten kommer oftast från externa sidor, vilket oftast betyder att vi har liten eller ingen chans att påverka dessa, medan svagheterna kan vara både interna och externa problem, som går att göra någonting åt.

Exempel på svaghet kan vara

 • Dålig kundkundskap
 • Det säljs för lite

Vad man nu måste göra är att sätta sig med svagheterna som listats upp och utifrån dessa göra en aktivitetsplan för att helt eller delvis eliminera dessa. Ett bra sätt kan vara att man helt enkelt ställer sig frågan: Vad KAN vi göra åt detta?

Har vi dålig kundkunskap hos våra största kunder, kan det vara bra att boka upp studiebesök hos kunderna och åka ut med ledningsgruppen för att just lära oss mer om våra största kunder. Detta upplevs oftast från kunden att vi bryr oss om dem och är genuint intresserad av dem. Vi får ju nu också chansen att lyssna om allt fungerar som det ska och en ärlig chans att rätta till eventuella svagheter, vilket gör att vi bygger upp relationen och kunden än mer till vårt företag.

Men framför allt har vi eliminerat en svaghet i vårt eget företag.

Säljs det för lite i företaget kan vi ta tag i detta genom att aktivera säljarna med olika övningar som exempelvis att göra en Brainstorming, där frågan är just: Vad anser du vi kan göra för att sälja bättre? Ofta kommer det svar som att vi måste ta fram mer broschyrer, fakta och andra material, men här gäller det också att hitta nya infallsvinklar för att på nytt motivera säljarna. Om vi prövat olika saker som inte fungerar, måste vi helt enkelt tänka i nya banor. Gör en fråga om det och låt säljarna själva få vara med och utforma säljet. Ibland handlar det bara om delaktighet.

Nu är inte detta  lösningar på alla problem, men det är enkla och bra övningar där vi kan ta bort eller sänka våra svagheter, vilket gör att företaget blir starkare.

Det heter ju att en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk och så är det med ett företag också.

I aktivitetsplanen som vi gör med utgångspunkt från våra svagheter kan vi också skriva in alla närbelägna aktiviteter som vi vill göra. Titta i affärplanen på de långsiktiga och kortsiktiga målen och tratta ner dessa till VAD ska vi göra idag, i morgon och de närmaste månaderna för att just uppnå de långsiktiga målen.

Affärplanen är ett levande dokument, vilket betyder att du inte ska skriva affärplanen och lägga den i en byrålåda. Skriv den på ca 15 sidor. Skilj på affärplan och marknadsplan. Affärplanen är de övergripande målen för företaget och kartan för att ta sig framåt medans marknadsplanen är hur vi ska komminicera företaget på marknaden.

Bra tips på arbetet med hela affärplanen finns i boken VD-Att vara vd.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Dela:

Gästskribent

Artikel av Bosse Brixeman, Executive People AB

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill