Dålig arbetsmiljö orsakar psykisk ohälsa

Färre satsar på arbetsmiljö - samtidigt som den psykiska ohälsan slår alla rekord.

Ledarskap | Arbetsmiljö | ARTIKEL | JAN 2014

Allt färre arbetsplatser bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete. Det visar fackförbundet Unionens nya Arbetsmiljöbarometer, baserad på intervjuer med skyddsombud runt om i Sverige. Konsekvenserna märks inte minst i den psykosociala arbetsmiljön, vilket också bekräftas av Försäkringskassans senaste statistik angående sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Fackförbundet Unionens årliga undersökning Arbetsmiljöbarometern är baserad på intervjuer med 2000 skyddsombud runt om i landet. Ombuden har fått svara på ett antal frågor om arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna. I svaren framkommer att utvecklingen går i fel riktning, inte minst när det gäller den psykosociala arbetsmiljön.

Tydlig trend

Unionens undersökning visar att andelen skyddsombud som svarar "ja" på frågan om det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats har minskat med 15 procentenheter sedan förra året, och ligger nu kring 45 procent. Drygt 40 procent svarar "ja, delvis" medan strax över 10 procent svarar nej.

Siffrorna bekräftar en trend som har pågått i ett par år nu; arbetsmiljön och förekomsten av systematiskt arbetsmiljöarbete gick länge i rätt riktning och nådde en topp 2009 och 2010, men har sedan dess försämrats. I undersökningen för 2013 är minskningen dock större jämfört med tidigare år.

Problemet tycks vara vanligast bland små och medelstora organisationer. Bland skyddsombud vars arbetsplatser har 500 anställda eller fler uppger nämligen 97 procent att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Sämre psykosocial arbetsmiljö

Bristen på arbetsmiljöarbete får naturligtvis konsekvenser. Andelen skyddsombud som uppger att den fysiska arbetsmiljön är bra har minskat något och ligger strax under 70 procent.

Men det är framför allt den psykosociala arbetsmiljön som får dåliga betyg. Drygt 40 procent svarar att deras arbetsplats har en bra psykosocial miljö, jämfört med drygt 50 procent i förra årets undersökning.

Studien visar också att arbetsgivarnas kunskaper på det här området är väldigt bristfälliga. De skyddsombud som uppger att kunskaperna om risker i den psykosociala arbetsmiljön är dåliga (över 20 procent) eller mycket dåliga (drygt 10 procent) är fler än de som säger att kunskaperna är bra eller mycket bra.
Kanske är detta en delförklaring till de siffror som Försäkringskassan släppte i november, som visade att den psykiska ohälsan nådde rekordtal under 2013.

Antalet påbörjade sjukskrivningar under året uppgick då till 110 000, vilket är den högsta siffran som uppmätts sedan man började räkna dessa sjukskrivningar för sig år 2005. När mätningarna började låg siffran på 100 000, och 2009 var den nere på 75 000. Sedan dess har den alltså skjutit i höjden igen - samtidigt som satsningarna på arbetsmiljö har minskat.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill