De är bäst på kommunikation

Kommunikatören 2013: ICA och Skatteverket bäst på kommunikation.

Kommunicera | ARTIKEL | JUNI 2013

ICA och Skatteverket är bäst i Sverige på kommunikation - men Swedbank har bäst "teamwork" mellan vd och kommunikationschef. Det framkommer av Hammer & Hanborgs rapport Kommunikatören 2013. Undersökningen avslöjar också att företagens användning av sociala medier ökar - och att allt fler anställda inom kommunikationsbranschen skulle vilja byta jobb.

Hammer & Hanborgs rapport Kommunikatören är en enkätundersökning som varje år besvaras av kommunikatörer och marknadsförare runt om i Sverige. 2013 års enkät har besvarats av totalt 3 384 personer. 73 procent av respondenterna är kvinnor, och 7 av 10 är mellan 31-50 år. Nästan två tredjedelar av deltagarna bor i Stockholmsområdet och 8 av 10 har slutfört en högskoleutbildning.

Kommunikatörerna har bland annat fått rösta fram vilka företag och organisationer i respektive sektor som har varit bäst på kommunikation under 2012. 

Bäst i Sverige

Vinnare i den privata sektorn blev ICA, som med fortsatt stor framgång driver sin TV-reklam och nu dessutom har lyckats bygga in CSR-frågor i den. Ikea tog andraplatsen, medan SAS slutade trea.

Bland organisationerna inom den offentliga sektorn har Skatteverket varit bäst på kommunikation under 2012, enligt respondenterna. Skatteverket är effektiva, kundvänliga och informativa, skriver rapportförfattaren. De har också en väldigt bra webbplats med e-tjänster som har gjort dem väldigt tillgängliga.

Närmast på listan över de bästa offentliga verksamheterna följer Försvaret och Försäkringskassan.

Årets kommunikationsteam

Det finns emellertid fler vinnare i Hammer & Hanborgs rapport. Deltagarna i undersökningen har också fått rösta fram 2012 års bästa kommunikationsteam, alltså den företagsledare och kommunikations-/marknadschef som tillsammans har varit särskilt framgångsrika i kommunikationsarbetet.

Årets vinnare - med 38 procent av rösterna - blev Michael Wolf och Thomas Backteman, vd respektive koncernkommunikationsdirektör på Swedbank. I den motivering som Hammer & Hanborg har formulerat beröms teamets modiga sätt att våga synas och höras i kristider.

Tema: Förtroende

Temat för årets kommunikationsundersökning var Förtroende. Den viktigaste faktorn för en organisations förtroende är bemötandet, menar 60 procent av enkätsvararna. De näst viktigaste faktorerna är kommunikation och transparens, som båda hamnade på 47 procent. Mer produktnära faktorer som service, leverans och produkter bedöms inte som lika viktiga för förtroendet.

Respondenterna fick också svara på vilket företag som har högst förtroende i respektive bransch. Resultaten visar att Handelsbanken har högst förtroende i finansbranschen medan Karolinska sjukhuset/institutet har högst förtroende inom sjukvården. I mediebranschen är det statliga SVT som känns mest förtroendeingivande, menar kommunikatörerna, och i gamingbranschen står Svenska Spel som klar vinnare (definitionen av "gaming" var dock en aning oklar i sammanhanget).

Sociala medier ökar

Hur ser då kommunikationsarbetet ut på de svenska företagen och organisationerna? Kommunikatören 2013 visar bland annat att användningen av sociala medier fortsätter att öka stadigt. 2010 uppgav 32 procent av respondenterna att deras organisationer inte använde sociala medier - 2013 är siffran nere på 10 procent. De sociala medier som används mest är Facebook (81 procent), Twitter (57 procent), Youtube (53 procent) och LinkedIn (47 procent). 35 procent av enkätsvararna uppger också att företaget har en egen blogg.

Syftet med att använda sociala medier är framför allt relationsbyggande, varumärkesbyggande och snabbhet i kommunikationen. Ökad försäljning hamnar först på fjärde plats på den listan.

Vill byta jobb

I övrigt visar Hammer & Hanborgs undersökning att hela 71 procent av kommunikatörerna skulle vilja byta jobb inom de närmaste åren. Det är en ökning med tio procentenheter jämfört med förra årets undersökning. Siffran ser lite olika ut beroende på vilken bransch man jobbar i; bland kommunikatörer inom den ideella sektorn vill hela 75 procent byta jobb. Samtidigt är siffran lägre (68 procent) bland de offentliganställda. I den privata sektorn är det främst kommunikatörer i mindre företag som gärna vill hitta ett nytt arbete.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill