De är bäst på mediehantering

PR Barometern 2012: Företagens mediehantering utvärderas av journalister.

Kommunicera | ARTIKEL | OKT 2012

I den nysläppta PR Barometern Näringsliv 2012 har näringslivsjournalister i hela Sverige fått utvärdera ett antal kända företags sätt att hantera media. Resultaten visar att bland annat Systembolaget och Teliasonera anses vara bra på att bemöta journalister. Av undersökningen framkommer också att svenska journalister i allt högre utsträckning använder sociala medier som nyhetskälla.

Hur ser relationerna mellan medier och företag ut i Sverige 2012? Den frågan har företaget Aalund Nordic, som arbetar med marknadsundersökningar, försökt besvara i den nysläppta rapporten "PR Barometern Näringsliv 2012".

183 näringslivsjournalister från såväl lokala och regionala som nationella medier har fått i uppdrag att utvärdera ett antal svenska företag utifrån olika kriterier. I årets barometer har totalt 36 svenska företag utvärderats.

Teliasonera bäst

Undersökningen är uppdelad i två olika moment. Det första går under namnet "Top of mind". Här har journalisterna helt enkelt fått svara spontant på frågan vilket företag samt vilken kommunikationschef och vd som har bäst medierelationer i det svenska näringslivet. Vinnare i kategorin företag blev Teliasonera, som enligt journalisternas fria motiveringar visar en stor lättillgänglighet och god service gentemot media. På delad andraplats hamnade Volvo och Ikea.

Swedbanks Thomas Backteman tog hem segern i kategorin kommunikationschef, och petar därmed ner Fritidsresors Lottie Knutson från den förstaplats hon har intagit flera år i följd. Backteman är kunnig, kompetent, öppen och lättillgänglig, enligt journalisterna i Aalund Nordics undersökning.

Även i kategorin vd var det Swedbank som drog det längsta strået. Vd:n Michael Wolf anses vara trovärdig och lättillgänglig - även för lokalpressen.

Olika parametrar

Det andra momentet i undersökningen går under namnet "De bästa". I denna del har journalisterna själva fått välja 3-5 företag som de har god kännedom om. De har sedan fått utvärdera dessa företag utifrån fyra parametrar: "Belåtenhet", "Image", "Högsta ledningens image" och "Emotionell hållning".

När resultaten från dessa fyra parametrar sammanställdes visade det sig att Systembolaget totalt sett hade fått bäst betyg, tätt följt av Atlas Copco, Sandvik, Svenska Spel och Boliden.

Om man tittar på de fyra parametrarna var och en för sig ser man att Systembolaget är bäst på temat "Belåtenhet", vilket betyder att de har bäst relation till och samarbete med media enligt journalisterna i undersökningen. Systembolaget har också bäst "image i högsta ledningen" i förhållande till media.

På temat "Image", alltså bäst image som företag, är det däremot H&M som ligger bäst till. På parametern "Emotionell hållning", alltså "företag som media har bäst hållning till", hamnar Atlas Copco på första plats.

Ökad Twitteranvändning

Aalund Nordic har även passat på att ställa frågor om journalisternas användning av sociala medier. 69 procent av näringslivsjournalisterna svarar ja på frågan "Har du använt dig av sociala medier som källa till artiklar som du publicerat?". Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2011.

Vilka sociala medier är det då som används? Föga överraskande visar Aalund Nordics undersökning att Facebook och Twitter är populärast. Facebook har dock backat med en procentenhet och används i år av 76 procent av journalisterna, medan användandet av Twitter har ökat rejält - från 48 procent 2011 till 67 procent 2012.

Även LinkedIn har ökat i popularitet, från 4 procent 2011 till 10 procent 2012.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill