Distansarbete ökar produktiviteten

Majoriteten av de kontorsanställda känner sig mer produktiva utanför kontoret, enligt en ny trendrapport.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MAJ 2012

En majoritet av den globala arbetsstyrkan tycker att de är mer produktiva när de jobbar någon annanstans än på kontoret, enligt en ny trendrapport som gjorts på uppdrag av telekomföretaget TDC. Författarna till rapporten drar slutsatsen att vi i framtiden kommer att tillbringa allt mindre tid på våra kontor.

Trendrapporten "Kontorsrevolutionen" har skrivits av Kairos Future på uppdrag av telekomföretaget TDC.

I rapporten återges en undersökning från Cisco, som visar att 54 procent av den globala arbetsstyrkan tycker sig arbeta bättre och vara mer produktiva när de jobbar på andra platser än företagets kontor.

Personlig kontroll viktigt

Christina Bodin Danielsson, som är kontorsforskare vid Stressforskningsinstitutet samt arkitekt på Brunnberg & Forshed, har tagit del av TDC:s rapport.

Hon understryker att kraven på arbetsmiljön kan se väldigt olika ut beroende på hur man är som person och vilka arbetsuppgifter man har.

- Det viktigaste är att man har personlig kontroll och att det finns olika alternativ. Om man jobbar i interaktion med andra är det också väldigt viktigt att man kan sitta nära varandra, alternativt att det finns möjlighet att gå iväg och sitta någonstans där man kan arbeta tillsammans ostört, säger Christina Bodin Danielsson.

Brist på avskildhet

Hon anser att miljön som man arbetar i kan ha stor inverkan på kreativitet och produktivitet. I synnerhet är det viktigt att den anställda har personlig kontroll och att arbetsmiljön inte är för stressig.

- Om man tittar på särskilt kreativa yrkesgrupper, exempelvis författare, så är det vanligt att de söker sig till vissa miljöer, de söker en viss stämning. Exempelvis skrev ju Astrid Lindgren många av sina böcker i Stockholms skärgård. Det är viktigt för kreativiteten att man har ett arbetssätt som innebär att man fritt välja miljö som ger både stimulans och koncentration, säger Christina Bodin Danielsson.

Tyvärr har många av dagens kontor och arbetsplatser en gammaldags struktur, förklarar hon. Historiskt sett har det varit viktigt för företagen och cheferna att kunna se sina anställda och på så vis utöva kontroll. Den inställningen är nu på väg att försvinna, men många kontor är fortfarande anpassade efter det behovet.

- Den största bristen på dagens kontor brukar vara att man inte kan få den avskildhet man behöver. Man trycker ihop folk så att de sitter i rad och inte kan komma därifrån, och det är ofta dålig tillgång till avskilda rum för olika slags funktion, säger Christina Bodin Danielsson.

Hemmahamn även i framtiden

Några direkta nackdelar med att allt fler väljer att jobba någon annanstans än på kontoret kan hon inte se - förutom att det medför vissa problem med den digitala säkerheten.

Hon tror dock inte att kontoret kommer att försvinna i framtiden. Tvärtom - i en föränderlig värld blir det allt viktigare för företag och organisationer att ha en "hemmahamn". Dessutom tror hon att de flesta anställda trots allt vill ha ett kontor att gå till, förutsatt att det motsvarar deras behov.

För femton år sedan pratade man mycket om distansarbete, men det slog aldrig igenom eftersom det visade sig att anställda ville träffa kollegor och chefer och inte vara helt avskurna från verksamheten, vilket är risken med att arbeta alltför ”fritt”  i förhållande till den egna organisationen.

- De anställda vill kunna träffa sina kollegor, och organisationen vill naturligtvis kunna utöva en viss kontroll och se till att alla går åt samma håll. Jag tror att företagen behöver satsa mer på kontorsmiljön i framtiden, den måste vara attraktiv så att folk vill komma dit, säger Christina Bodin Danielsson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill