DO granskar arbetsgivare

Arbetsgivare inom media, IT och finansbranschen under lupp.

HR | ARTIKEL | AUG 2012

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer under hösten att granska 35 svenska arbetsgivare inom media, IT, finans- och försäkringsbranscherna. Syftet är att kontrollera hur arbetsgivarna lever upp till kraven på aktiva åtgärder mot diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannens granskning handlar om hur arbetsgivarna arbetar för att uppnå jämställda löner. Det rör sig om 35 arbetsgivare inom media, IT, finans- och försäkringsbranschen som nu kommer att få redogöra för sitt jämställdhetsarbete. Att DO granskar just dessa branscher är ingen slump, förklarar Stina Wegberg som arbetar på myndighetens kommunikationsavdelning.

- Anledningen till att vi valt just dessa företag är att det finns rapporter som visar att de största skillnaderna finns bland privata tjänstemän, säger hon till Motivation.se.

Löneskillnader i tjänstesektorn

Kvinnliga tjänstemän i näringslivet tjänar i snitt 79,4 procent av männens löner, skriver DO i ett pressmeddelande. Om man räknar bort skillnader som rör yrke, utbildning och grad så återstår det ändå en skillnad på 9,2 procent.

Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg nämner även flera andra skäl till att just dessa branscher granskas.

– Många kvinnor har tidsbegränsade anställningar, arbetar deltid och blir mer sällan befordrade. Sämre anställningsvillkor gör det också svårare att få upp lönen. Dessutom har män fler löneförmåner än kvinnor, säger hon i pressmeddelandet.

Kartläggning och analys

Under våren har en särskild granskningsenhet byggts upp av DO. Det som nu ska genomföras är den första stora granskningen gällande aktiva åtgärder som DO genomför sedan myndigheten bildades 2009.

– DO har gjort en omprioritering som innebär en tydligare fokusering av vårt uppdrag. Det innebär att vi kommer att lägga större vikt vid främjandeinsatser, analyser och granskningar, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Den svenska diskrimineringslagen kräver att arbetsgivare vart tredje år kartlägger och analyserar skillnader i löner och anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Arbetsgivare som har 25 anställda eller fler måste dessutom göra en egen handlingsplan för jämställda löner vart tredje år. Den granskning som nu ska genomföras tar sin utgångspunkt i dessa krav.

Stina Wegberg förklarar hur granskningen kommer att gå till:

- Först begär vi in deras lönekartläggningar, analyser och handlingsplaner. Sedan under oktober kommer de att få en bedömning om huruvida de lever upp till lagen eller om det behövs kompletteringar. Därefter görs eventuella kompletteringar, och DO kan även begära att få tillträde till arbetsplatsen för att genomföra intervjuer, säger Stina Wegberg.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill