Dolda jobb ska göras synliga


Projektet Jobbsökarna: Arbetsförmedlare ska leta upp jobben som aldrig blir tillsatta.HR | ARTIKEL | MARS 2013

Ett samarbete inleds mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen i det nya projektet Jobbsökarna. Tanken är att arbetsförmedlare ska arbeta uppsökande för att hitta "dolda jobb" som behöver tillsättas. Förhoppningen är att projektet även ska ge Arbetsförmedlingen nya kunskaper om hur de bäst kan hjälpa små- och medelstora företag att hitta arbetskraft.

Lotta Norberg är Företagarnas projektledare i samarbetet med Arbetsförmedlingen, som går under namnet Jobbsökarna. Projektet går ut på att sex stycken arbetsförmedlare ska sitta på Företagarnas regionkontor runt om i landet och arbeta uppsökande för att hitta "dolda jobb" bland små och medelstora företag.

- När vi frågar våra medlemsföretag vilka tillväxthinder de står inför så är det många som nämner brist på lämplig arbetskraft. Många småföretagare jobbar väldigt många timmar och skulle behöva avlastning, men upplever att de har svårt att hitta folk, säger Lotta Norberg.

Hittar inte arbetskraft

Trots den höga arbetslösheten upplever alltså många småföretagare att det är svårt att hitta lämplig arbetskraft. Det beror delvis på att Arbetsförmedlingen inte kan erbjuda den service som småföretagen behöver.

- Som småföretagare vet man inte vart man ska vända sig när man behöver ny arbetskraft. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har länge upplevts som byråkratiskt och krångligt, och de privata aktörerna är väldigt dyra. Konsekvensen blir att man istället letar arbetskraft i sitt eget nätverk, och om man inte hittar någon där så hittar man ingen alls, förklarar Lotta Norberg.

Syftet med projektet Jobbsökarna är därför att leta upp dolda jobb, alltså arbeten som inte blir gjorda för att företagarna inte har hittat någon att anställa.

- Vissa har sökt arbetskraft men inte hittat någon. Andra har inte haft tid eller ork att ens leta, kanske för att det ses som en lång och krånglig process. Sedan finns det många som helt enkelt tänker att de ska göra arbetet själva, men det blir aldrig av. Vi tror att vi kan få vissa företagare att upptäcka att de har behov av arbetskraft. Vi vill öppna upp det tänkandet hos företagarna, säger Norberg.

Presentera kandidater

De sex arbetsförmedlarna som ska sitta på Företagarnas regionkontor får i uppdrag att leta reda på de "dolda" jobben bland företagen och sedan presentera tre tänkbara kandidater till varje jobb, för att göra processen så enkel som möjligt för företagen. Lotta Norberg säger att Företagarna ska fungera som en dörröppnare och en länk mellan Arbetsförmedlingen och företagen. Organisationens medlemsföretag har nämligen en ganska negativ bild av Arbetsförmedlingen.

- Många är kritiska till Arbetsförmedlingen och tycker att samarbetet med dem har fungerat dåligt tidigare. Även om det finns goda exempel på hur Arbetsförmedlingen jobbar på lokal nivå, har de flesta av våra medlemmar inte haft någon kontakt med dem alls, vilket i sig är ett dåligt betyg.

Arbetsförmedlingen får 70 miljarder om året för att matcha arbetssökande med arbetsgivare, därför tycker vi att de borde kunna hjälpa småföretagare mer än de har gjort hittills, säger Lotta Norberg, och tillägger att Arbetsförmedlingen är medvetna om kritiken.

Projektet Jobbsökarna syftar därför också till att analysera hur Arbetsförmedlingen kan förbättra sin service för små och medelstora företag.

- Företagarna har anlitat en akademiker-trainee som ska följa projektet och samla in erfarenheter och kunskaper om hur Arbetsförmedlingen kan bli bättre på att matcha rätt arbetskraft med rätt arbetsgivare. När projektet är färdigt kommer han att skriva en rapport, säger Lotta Norberg.

Projektet startar i april med rekrytering av de arbetsförmedlare som ska jobba med det uppsökande arbetet, som påbörjas i maj och fortsätter fram till årsskiftet.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill