"Effekterna av likabehandling är mätbara"

Göran Hallin, konsult på Kontigo: "Viktigt kunna visa att insatserna ger resultat".

HR | ARTIKEL | NOV 2012

Effekterna av likabehandlingsarbete är mätbara - om man använder rätt metoder. Det menar Göran Hallin, seniorkonsult på analysföretaget Kontigo, som på uppdrag av Arbetsmiljöforum och Tema Likabehandling har skrivit en rapport om hur sådana mätningar kan göras.

Europeiska Socialfonden investerar miljardbelopp i olika insatser som syftar till att minska utanförskapet och öka likabehandlingen på arbetsmarknaden. Men ger insatserna några resultat - och hur mäter man i så fall det?

Analysföretaget Kontigo fick i uppdrag av Arbetsmiljöforum och Tema Likabehandling att undersöka om det är möjligt att mäta effekter av likabehandlingsarbete.

I utredningen utgick de ifrån fem olika "exempelcase" i form av projekt som finansierats av Socialfonden.

- Vi kom fram till att det bör vara möjligt att mäta effekterna av likabehandlingsarbete, men det finns en del svårigheter på vägen. Ofta har projekten otydliga mål som inte alltid är tillräckligt genomtänkta, därför försökte vi ibland formulera om målen i de här projekten, säger Göran Hallin, senior konsult på Kontigo, som är en av författarna bakom rapporten.

Tydliga mål

Kontigo kom bland annat fram till en guide i sju punkter av hur man mäter effekter. Man ska börja med att identifiera ett tydligt "effektmål", alltså ett slutligt mål med insatsen. Därefter ska man samla in kunskap om målgruppen, det vill säga de som ingår i insatsen.

- Man måste vara ännu tydligare med hur man formulerar sina mål och vem arbetet är till för, alltså vilka som utgör målgruppen, säger Göran Hallin.

Nästa steg är att identifiera en kontrafaktisk "om inte"-situation - exempelvis genom att skapa en kontrollgrupp. De individer som ingår i kontrollgruppen ska likna individerna i målgruppen så mycket som möjligt och befinna sig i samma situation - dock utan att delta i insatsen. På så vis möjliggör man en direkt jämförelse mellan grupperna.

Jämförelsen ger ett mått på effekten av likabehandlingsinsatsen.
Slutligen kan man sätta ett värde på effekten för att kunna bedöma vilka insatser som leder till bäst resultat i förhållande till de resurser man har lagt ned. På så vis kan man komma fram till vilka insatser som bör prioriteras.

- I en del projekt kan det vara lätt att identifiera effekterna av insatsen, men svårare att bestämma värdet på effekterna. I andra projekt är det tvärtom, säger Göran Hallin.

"Viktigt kunna motivera insatserna"

Kontigos konsult anser att utredningen har varit viktig för att vi framöver ska kunna bli bättre på att utvärdera effekter av insatser av det här slaget, till exempel insatser för lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden.

- Vi har som det är nu oftast ingen aning om vilka projekt som fungerar, eftersom vi inte har haft verktygen för att jämföra dem. Och det är ju lite märkligt att investera många miljarder i något och sedan inte ta reda på effekterna, säger Göran Hallin, och fortsätter:

- Men om man jobbar på det sätt som vi föreslår så kan man säga med större säkerhet att en effekt beror på själva insatsen.

En fråga som uppstår är naturligtvis om det verkligen är så viktigt att kunna mäta effekter av insatserna. Det ingick inte i Kortigos uppdrag att besvara den frågan, säger Hallin, men för egen del anser han att det är väldigt viktigt.

- De projekt som vi studerat, som jobbat med en tydlig likabehandlingsprofil, kräver ofta mer resurser än om man inte arbetar på det viset. För att motivera dessa måste man också kunna visa upp resultat, säger Göran Hallin.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill