"En svår roll att leva upp till"

Resultatet av VD-Barometern 2014.

Ledarskap | Årets VD | ARTIKEL | NOV 2014

Hur har en vd det på jobbet? Hur tänker en vd och på vad? Enda sättet att få svar är att fråga - och det är just det VD-Barometern gör. Svaren i undersökningen blev underlag till en mycket intressant paneldiskussion vid prisutdelningen av Årets VD den 10 november på Berns. Här kan du läsa mer om bakgrunden till Barometern och ta del av Mats Frids reflektioner och kommentarer kring resultatet.
 

Mats Frid på Ledarskaparna har för andra året i rad gjort undersökningen VD-Barometern i samarbete med Motivation.se.

I år frågade man 600 personer, fick in 90 svar som visar hur våra vd:ar har det just idag. Varför vill vi veta det?

- Bakgrunden till undersökningen är att det inte finns så mycket fakta om just vd-rollen och en vd:s arbetssituation. Därför ville jag ta reda på mer och resultatet är intressant för både vd:ar och andra. Till exempel styrelser, ledningar och även medarbetare. Vd-rollen är ju av tradition en slags hjälteroll där man ofta har stora förväntningar på ledaren och önskar sig en supermänniska. En svår roll att leva upp till, säger Mats.

VD-Barometern 2014 visar att det som är högst på listan i en vd:s mentala fokus är intäkter och resultat. Vilket är naturligt. Det är en vd:s uppgift att se till att det blir goda resultat.

Men, en del av det som krävs för att skapa resultat, som till exempel medarbetarengagemang – har inte högt fokus i våra vd:ars vardag. Är frågan delegerad eller hamnar den bara i skymundan bakom strategier och ekonomi?

Styrelsen håller inte måttet?

Undersökningen visar också att ungefär hälften av vd:arna inte upplever att de får bra stöd av sin styrelse.  Man upplever att styrelsen inte har tillräcklig strategisk höjd. Många uttrycker också att de skulle vilja att ledningsgruppen blev bättre på att genomföra de beslut som tas.

- Är det möjligen så, att en styrelse som är alltför operativt fokuserad skapar ett kortsiktigt tänk som fortplantar sig ner i organisationen? Det gör sedan att man prioriterar om alldeles för ofta och därför får svårt att hinna genomföra besluten som fattas. Det ställer höga krav på en vd som då själv måste hålla emot och styra styrelsen för säkra att organisationen kan arbeta mer långsiktigt.

För lite tid till reflektion

Det är tydligt att undersökningens vd:ar tycker sig ha för lite tid till reflektion och eftertanke. Förmågan till detta är den egenskap de helst vill förbättra. Den tidsbristen man upplever påverkar sannolikt hela organisationen. En av en vd:s kanske viktigaste uppgifter är att prioritera.  Om hon eller han inte tar sig tid till detta är det lätt att bli alltför reaktiv och inte själv styra.

I undersökningen tycker många vd:ar att man inte heller ser affärsvärdet med hållbarhet. En inställning som nog kommer ändras tror Mats. Det går inte att bortse från att yngre generationer och framtidens konsumenter kommer kräva att företag tar ställning i hållbarhetsfrågor.

Det finns nog fortfarande kvar en uppfattning om att hållbarhet bara handlar om miljö och man glömmer bort att det går att engagera sig i till exempel sociala frågor och göra goda saker som engagerar medarbetarna. Ett hållbarhetsarbete som skapar stolthet och gör företaget till en attraktiv arbetsgivare. Tids nog måste man se affärsvärdet med hållbarhet, tror Mats.

För att få hela bilden av en vd:s arbete 2014 bör man förstås läsa hela undersökningen, säger Mats. Och själv fundera och se vilka slutsatser man kan dra. Det finns mycket att ta till sig, som vi inte tar upp här och nu. Bonusar till exempel, de verkar inte motivera våra vd:ar.

Och 20 % vill kvotera kvinnor till styrelser. Vad säger den siffran? Det blir också spännande att se resultatet av VD-Barometern 2015. Vad hinner hända på ett år? Ser vi ännu tydligare trender då och vad kommer att ha ändrats?

Undersökningen hittar du här.
 

Jenny Andersson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Årets VD

Dela:

Fakta om undersökningen

VD-Barometern 2014 genomfördes i oktober 2014 i form av en mailenkät.
90 vd:ar svarade på enkäten. Fördelning ålder, kön, antal år som vd och ort – se sidan 18 i undersökningen.

Här hämtar du VD-Barometern 2014!

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill