Engagera mera!

Anna Hermes: "Delaktighet och engagemang kommer genom möten och events"

Uppleva | ARTIKEL | MAJ 2012

Många företag brister i att involvera sina anställda i företagets strategiska riktlinjer. För att medarbetarna ska kunna vara motiverade, engagerade och bidra med bra resultat måste de få vara med och påverka de strategiska riktlinjerna - eller åtminstone känna sig delaktiga.

Den största anledningen till att jag startade och driver Hermes Events är just för att jag vill skapa kreativa miljöer där människor träffas och stärker sina relationer och därav känner en starkare koppling till företaget. Tyvärr är det för många företag som inte prioritera möten och aktiviteter som för medarbetarna närmare varandra.

För att skapa ökad delaktighet och engagemang internt bör, enligt mig, alla företag ha minst tre till fyra möten per år med sina anställda, för att kunna hålla den röda tråden och få med alla på tåget.

Hur kan man då bäst engagera och skapa delaktighet genom möten?

Här följer några tips:

1. Planera samtliga möten under året redan i början av året och kommunicera detta till de anställda. De anställda får förtroende för att företagets ambitioner är på allvar och att de få vara del av det.

2. Inför varje möte är medarbetarnas input viktigt. Skicka därför ut mail till samtliga senast två veckor innan mötet för att samla in allas tankar och input om vad de önskar få ut av dagen, vilka förväntningar de har samt vad de skulle vilja beröra strategiskt.

3. Sätt ihop en agenda som tydligt visar att inputen från medarbetarna har tagits till vara och satt ramarna för dagen i kombination med ledningens input.

4. Planera alltid möten där strategiska diskussioner blandas med sociala aktiviteter. Det kan räcka med att ta vara på raster och fri tid där alla har möjlighet till mer personliga möten under lättsammare förhållanden

5. Det mest avgörande i samband med strategiska diskussioner är om man lyckas engagera och skapa delaktighet. Se till att varje diskussionsområde kort introduceras och avslutas med 2-3 frågeställningar. Dela sedan in gruppen i smågrupper där de själva få diskutera de olika frågeställningarna. Ett tips kan även vara att varva med kreativa och engagerande strategispel. Här kan jag varmt rekommendera Celemi som har perfekta verktyg för ändamålet.

6. Efter varje strategidiskussion - se till att ta gott om tid för öppna dialoger där varje grupp får presentera sina slutsatser. Då tas alla tankar och idéer tillvara.

7. Sist men inte minst vill jag även varmt rekommendera att ta in en extern moderator/konferencier som leder dagen. Gärna någon med lite energi och som även är duktig på att lyfta fram alla.

Utöver ovan punkter se gärna till att ni åker iväg till de rätta miljöerna där det finns möjligheter för att öppna sina sinnen och suga in mer kraft och energi.

Denna veckan vill jag slå ett slag för Svartsjö Slott, en ny mötesplats i Ekerö kommun som åter har vaknat till liv. Det är ett rokokoslott från 1700-talet beläget vid Svartsjö på Färingsö. Här kan man mötas i fantastisk slottsmiljö, smaka lyxiga chokladtårtor och konferera i både små och stora grupper. Ett magiskt ställe om man vill komma en bit bort men ändå kunna hålla sig till en dagkonferens.

Tänk till och släpp kontrollen. Våga engagera mera och lyft fram dina medarbetare så åstadkommer vi mer med ökad effektivitet och motivation som följd!

Lycka till!

Anna Hermes

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Uppleva

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill