"Era chefer är era nycklar!”

HR | BLOGG | MAJ 2013

Det handlar om lojalitet, arbetsglädje och motivation när Ennova, tillsammans med Dagens Nyheter, anordnar en förmiddag för engagerade HR-människor. Och det är ett viktigt ämne. Den senaste EEI-undersökningen (European Employee Index) visar att tre av tio medarbetare känner låg arbetsglädje. Mycket sitter i ledarskapet.

Det handlar om lojalitet, arbetsglädje och motivation när Ennova, tillsammans med Dagens Nyheter, anordnar en förmiddag för engagerade HR-människor. Och det är ett viktigt ämne. Den senaste EEI-undersökningen (European Employee Index) visar att tre av tio medarbetare känner låg arbetsglädje. Mycket sitter i ledarskapet.

Vad kan man då göra när 45% av  medarbetarna i Sverige känner att de har för otydliga mål och 40% upplever att chefen underpresterar? Det finns säkert många vägar men det är lätt att konstatera att det finns stor förbättringspotential! De cirka 150 HR-personer som samlats på Ennovas seminarie, är ett bevis på att det finns stort intresse för de här frågorna – och det finns en vilja att hitta lösningar.

Ennova har genomfört EEI-undersökningen (European Employee Index) årligen i Sverige sedan 2000. Den har snabbt blivit ett viktigt verktyg för att öka förståelsen kring hur människor faktiskt mår ute på arbetsplatserna. Hur påverkar det produktiviteten och lönsamheten? Och hur kan förändringar i företagskulturen bidra till att behålla medarbetare – och locka nya stjärnor? Temat för dagen var Talent Management, Employer Branding och motivation.

Agneta Saxeby, konsult på Ennova, presenterade några av slutsatserna som går att dra av EEI-undersökningen. Hon berättar bland annat att medarbetare främst vill ha målstyrning, uppföljning, möjlighet till utveckling och användbar feedback. ”Svenska företag prioriterar inte ledarskapet – chefer måste få tid att både utveckla sig själva och medarbetarna. Organisationer som lyckats utveckla chefer som behärskar båda dimensionerna är vinnarna”, menar Agneta Saxeby.

Och nycklarna för att åstadkomma en förändring är – definiera prestationskulturen i företaget, tydliggör mål för verksamheten, säkerställ ledarkompetens på alla nivåer inom organisationen. ”Och hitta tid för att utveckla ledarskapet, sätt upp riktlinjer för uppföljning och ge konstruktiv och tydlig feedback som medarbetarna verkligen kan använda”, säger Agneta Saxeby.

Hur lockar man då de riktiga talangerna? Christin Eriksson från DN gav mycket användbar kunskap kring rekryteringsannonsering. "Annonsören har tre sekunder på sig att fånga läsarens uppmärksamhet i en annons i print", berättar hon.  Felrekryteringar kostar mångmiljonbelopp varje år och enkätundersöknignar visar att de tre vanligaste orsakerna är; fel personlighet, fel kompetens för tjänsten och samarbetssvårigheter på den nya arbetsplatsen.

”Det är som myrornas krig att nå fram där ute. Annonsen måste vända sig till mottagaren på ett bra sätt, avsändaren ska vara tydlig och tjänsten likaså. Det är också viktigt vilken känsla annonsen inger och att man kommer ihåg den”, berättar Chrsitin Eriksson som också säger att annonser i print och på webben ofta stärker varandra. För motsatt till vad många tror – unga läser faktiskt fortfarande papperstidningar också…

Och de unga, ja. Den omtalade Generation Y som kliver in på arbetsmarknaden med helt andra förväntningar. De som vill bestämma över sin egen tid, känna stort engagemang och som räknar ett väl utfört arbete i resultat – inte i arbetstimmar eller fysisk närvaro på ett kontor.

När föreläsaren och författaren Linus Jonkman intar scenen får vi höra en hel del spännande fakta om Generation Y. ”Ett av de största problemen vi står inför är inte de stora pensionsavgångarna i sig, utan snarare det faktum att de som är på väg in inte vill ha de tjänster som blir lediga när 40-talisterna lämnar”, säger han.

Han pratar om den svängande pendeln och motreaktioner – är vi vår ålder eller är vi vår tid? Han hänvisar till undersökningar som gjorts sen 40-talet och som visar att fram till 1960-talet var lojalitet och disciplin något som de flesta föräldrar tyckte var centralt i barnuppfostran. Men från 1970-talet och framåt har det skett en förändring. ”Då blir det plötsligt viktigast att lära barnen att stå för sina åsikter och följa sina drömmar”.

Som 70-talist får man många igenkänningsskratt under Linus dragning. Och skillnaden mellan oss digitala invandrare i Generation X och de digitala infödingarna i Generation Y är slående.

”Vi 70-talister har blivit kända som skeptiker som misstror det mesta – förmodligen eftersom tidsandan när vi växte upp präglades av händelser som gjorde att vi lärde oss att människor med makt ofta missbrukar den. För Generation Y är högkonjunkturer ett undantag från regeln, ändå har de en positivare syn på världen. De kommer in i Maslows behovstrappa lite högre, om man säger så. För dem händer världen här och nu och tack vare de nya medierna är man alltid delaktig.”

När det gäller arbetsmarknaden som ska ta emot Generation Y:s hela styrka och kraft kan det vara bra för blivande arbetsgivare att veta: nummer ett på jobbönskelistan är glasklar för de unga: ”En chef som jag kan respektera och lära mig ifrån”.

Mer om det får ni läsa i den intervju som jag hade förmånen att få göra med Linus efter hans föreläsning. Kommer här på Motivation.se så småningom. Bland annat lyckades jag ställa en extra klurig fråga…

Förmiddagen avrundades av Ennovas Sverigechef, Calle Vestman, som pratade om motivation och Dan Pinks bok "Driv" som kom för ett par år sedan och blev banbrytande inom motivationsområdet. Vestman ställde bland annat den utmanande frågan – ”Har ni den arbetsglädje som krävs för att bibehålla medarbetarna när ekonomin vänder uppåt?”. Tänkvärt. För det är lika viktigt att behålla den kompetens man har, som att attrahera ny. 

För de som bäst lyckas skapa arbetsglädje och möjlighet till utveckling – såväl personlig som kompetensmässig – behöver inte oroa sig för att tappa det som är viktigast i verksamheten; medarbetarna. Som Calle Vestman konstaterar: ”Era chefer är era nycklar! Det handlar massor om ledarskapet – det påverkar hur människor mår och hur vi samarbetar. Och självklart också motivationsgraden och engagemanget på jobbet”.

Jag kan inte veta säkert, men jag tror att många i HR-publiken fick med sig en hel del tänkvärdheter hem. En kanske mer nyanserad bild av generationsklyftor och förhoppningsvis lite idéer kring hur arbetsglädjen kan nå nya oväntade höjder.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill