Events utvecklar företagskulturen

"Det krävs även kontinuerligt arbete för att skapa gemensamma värderingar och en samsyn".

Uppleva | ARTIKEL | FEB 2013

Hur skapar och bygger man ett företag som håller sig starkt och konkurrenskraftigt på marknaden? Hur gör man för att hålla ihop företaget under stormiga tider och hur skapar man en känsla av tillhörighet bland medarbetarna? De mest framgångsrika företagen är de företag som har en stark företagsledning, företagskultur och där medarbetarna har en känsla av samhörighet och delaktighet.

För att bygga en stark, levande, gemensam och bestående företagskultur och i sin tur ett företag som vill och klarar av förändringar över tid krävs tydliga budskap från företagets ledning.

Det krävs även kontinuerligt arbete för att skapa gemensamma värderingar och en samsyn. Företag behöver avsätta tid så att ledning och medarbetare kan mötas och aktivt arbeta med detta.

Traditionella kick-offs, sommar och julfester gör sitt för att bidra till en gemenskap inom företaget. Det räcker dock inte hela vägen om man har som ambition att skapa en aktiv och stark företagskultur.

Vår rekommendation till företag är att vid minst två tillfällen per år avsätta en heldag där samtliga personer inom företaget ledning och medarbetare, möts för att reflektera kring företaget, dess värdegrund och vart företaget är påväg.

Praktiskt arbete krävs för att sätta dessa övergripande tankar i relation till det dagliga arbetet. Det är viktigt och bidrar till ett starkare företag och särskilt viktigt är det för eventuellt nyanställda som behöver en bra och relevant introduktion till företagets visioner och mål.

Viktigt att tänka på vid utvecklingsdagar

 1. Skapa en tydlig agenda och gemensamma mål för dagen.
 2. Ha en, för företaget, stark förebild och/eller kulturbärare som leder utvecklingsdagen och kan bidra med praktisk implementation.  
 3. Ge alla lite tid till reflektion och se till att alla ges möjlighet att bidra med sin input.  
 4. Arbeta med konkreta ”case” där alla, förslagsvis i grupp, får reflektera över och lösa en utmaning som är direkt kopplad till företagets visioner och kultur.
 5. Belys företagets värdegrund och värderingar och hur dessa idag implementeras i det dagliga arbetet samt hur de framöver ska genomsyra företagets arbete.

Genom att kontinuerligt anordna events inriktade mot utveckling bidrar ni till att företagets gemeskap och företagskultur stärks. En kultur där en stark och tydlig ledning bidrar till en ökad samsyn, nöjda medarbetare och ett starkt konkurenskraftigt företag.

Anna Hermes

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Uppleva

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill