Fasta arbetstider - snart ett minne blott?

Var tredje svensk tror att fasta arbetstider kommer att försvinna. De har bara delvis rätt, säger forskaren Christin Mellner.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | OKT 2012

Nästan var tredje svensk tillfrågad tror att fasta arbetstider är på väg bort, enligt en undersökning från LinkedIn. Har de rätt? Och är det i så fall bra eller dåligt? Motivation.se ringde upp forskaren Christin Mellner för att diskutera fasta kontra flexibla arbetstider i dagens arbetsliv.

Det professionella nätverket LinkedIn presenterade nyligen en undersökning gällande olika arbetsplatstrender och deras framtid.

Resultaten visar bland annat att nästan var tredje svenska tillfrågad - närmare bestämt 32 procent - tror att fasta arbetstider är på väg bort. De fasta arbetstiderna anses därmed vara nästan lika förlegade som exempelvis stationära datorer, som 40 procent av de tillfrågade svenskarna tror kommer bli allt mer sällsynta. Bland övriga verktyg och trender som spås försvinna finns bland annat kontorstelefoner (76 procent), CV (29 procent) och formell klädsel (15 procent) - samt en hel del verktyg som redan är halvt utdöda, exempelvis bandspelare (85 procent) och fax (75 procent).

Gränslösa arbetsvillkor

Att fasta arbetstider kommer att försvinna kvarstår som det mest kontroversiella påståendet i undersökningen. Nästan var tredje svensk tillfrågad tror att de fasta arbetstiderna kommer att bli allt mer sällsynta och kanske till och med försvinna inom en inte alltför avlägsen framtid.

Har de rätt? Motivation.se ringde upp arbetslivs- och stressforskaren Christin Mellner för att få svar.

- I vissa branscher och verksamheter kanske fasta arbetstider kan vara på väg bort. I kunskapsintensiva yrken har man mer så kallade gränslösa arbetsvillkor idag. Som anställd får man då i hög grad själv bestämma när och var man ska arbeta, säger Mellner, som är doktor i psykologi vid Stockholms universitet.

-  Detta gäller främst i högre tjänstemannayrken där man nästan bara behöver en mobil och internetuppkoppling för att kunna jobba. I den typen av jobb är det inte arbetstiden som är avgörande, i stället får man ett uppdrag eller projekt att jobba med och en deadline som ska hållas.

Fasta tider - i vissa yrken

Trots det tror hon att fasta arbetstider kommer att vara allmänt förekommande även i framtiden - åtminstone i vissa branscher.

- Vissa delar av arbetslivet kommer troligtvis att gå ifrån fasta tider mer och mer medan andra arbeten istället blir ännu mer styrda. Bland exempelvis busschaufförer eller personal i mataffärer lär av begripliga skäl inte de fasta tiderna som personal ska vara på plats att försvinna, säger Christin Mellner.

Hon säger också att det är tveksamt om de typer av arbeten som redan har flexibla tider kommer att bli ännu friare gällande var och när man utför sitt jobb. Däremot kommer den typen av jobb att bli allt fler.

- Den typen av yrken är redan ganska fria i tids- och rumsmässig bemärkelse, samtidigt som de ju är styrda av andra saker och med andra medel än fasta arbetstider. Man har till exempel ofta eget ansvar för kontakter och att leverera resultat gentemot externa kunder, och man jobbar mot en deadline, ofta flera samtidigt i olika parallella projekt, säger hon, och fortsätter:

- Så där finns det istället andra system för att kontrollera att jobbet blir gjort, i form av exempelvis resultatrapportering och tidrapportering. Man använder sig av målstyrning och uppföljning snarare än tidsstyrning av när man utför jobbet. Jag vet inte om deras arbetstider i sig kommer att bli ännu friare, men den typen av så kallade gränslösa arbeten inom främst kunskapsintensiva jobb ökar.

Trivseln ökar...

En fråga som ofta kommer upp när man diskuterar flexibla arbetstider, eller "förtroendetid" som det också kallas, är hur dessa påverkar de anställdas prestationer och psykiska hälsa.

Det mesta tyder på att flexibel arbetstid är av godo - åtminstone för de flesta.

- Det har gjorts en del studier där man har sett att fria arbetstider gör att trivseln ökar. I regel tycker medarbetarna att det är bättre om man har möjlighet att påverka sin egen arbetstid, säger Christin Mellner.

- Egenkontrollen har ju också sociala fördelar; man har bättre möjligheter att hinna uträtta personliga ärenden eller kombinera arbete med familjeåtaganden. Småbarnsföräldrar tycker exempelvis ofta att flexibla tider är något bra. Många upplever också att de presterar bättre.

Samtidigt finns det nackdelar med förtroendetid, tillägger hon.

- Det kan för många vara svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid. Arbetet tenderar därmed att invadera fritiden.

...men inte för alla

Det finns dessutom vissa som hellre vill ha reglerad arbetstid, eftersom de ändå inte har någon praktisk möjlighet att exempelvis ta förmiddagen ledig och sedan jobba igen under kvällen eller helgen.

- Vissa grupper gynnas inte av förtroendetiden. Administratörer är ett exempel på en yrkesgrupp som inte upplever att de gagnas av det här. De har väldigt liten kontroll över sin arbetstid eftersom andra människor är beroende av att de är närvarande på arbetsplatsen under vissa tider. För deras del innebär förtroendetiden troligtvis snarare bara att rätten till övertidsersättning försvinner, säger Christin Mellner.

För att förtroendetiden ska uppfattas som någonting positivt krävs det alltså att den anställde verkligen får reellt inflytande.

- Det finns två saker som är väldigt viktiga; för det första att man har en hög grad av inflytande och egenkontroll över arbetstider, men också gällande arbetets innehåll och utförande, och för det andra att det finns luft emellan de tuffare arbetsperioderna, topparna, så att man kan ta det lugnare ibland, det vill säga att man har möjlighet att använda detta med fria tider. Har man konstant hög arbetsbelastning så spelar det ingen roll om man har fria tider eftersom man måste jobba intensivt och under långa arbetspass hela tiden för att klara kraven i arbetet: då blir det ingen frihet i praktiken, säger Christin Mellner.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill