Flera lagändringar efter årsskiftet

Sänkt restaurangmoms och höjt schablonbelopp för småföretagare är några av nyheterna sedan det nya året började.

HR | ARTIKEL | FEB 2012

2011 har blivit 2012 och om du ännu inte har läst på om de nya lagar och lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet så är det hög tid. Den 1 januari 2012 trädde ett 50-tal nya lagar och förordningar i kraft. Några av dem kan vara av betydelse eller intresse för den som arbetar med företagsledning eller personalfrågor. Motivation.se ger dig en sammanfattning.

Den lagändring som har varit mest uppmärksammad och omdiskuterad är sänkningen av restaurangmomsen. Mervärdesskattesatsen på restaurang- och cateringtjänster, exklusive alkohol, sänks från 25 till 12 procent. Det innebär att man tillämpar samma skattesats på restaurang- och cateringtjänster som på livsmedel och rumsuthyrning.

Skattereduktion för gåvor

En annan lagändring som har varit omtvistad är den nya skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet. Skattereduktionen gäller endast för privatpersoner och förutsätter att gåvorna består av pengar. Gåvomottagaren måste vara godkänd på förhand. Dessutom måste gåvorna uppgå till minst 200 kronor per gåva och minst 2 000 kronor per beskattningsår. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor per person och år.

Ändringar i inkomstskattelagen

En förändring som är av särskilt intresse för småföretagare är att de så kallade 3:12-reglerna blir förmånligare genom att schablonbeloppet i förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp. Detta innebär att småföretagare kan ta ut en större del av inkomsten till 20 procent i skatt.

En annan ändring i inkomstskattelagen innebär en utökning av företagens rätt till avdrag för utgifter för forskning och utveckling. Från och med årsskiftet har företagen inte bara rätt till avdrag för forskning och utveckling som anknyter till kärnverksamheten, utan även för sådan som de kan ha "ett rimligt intresse av med hänsyn till verksamheten som helhet", skriver Regeringskansliet i sin presentation av de nya lagarna.

Nyheter för föräldrar

Även för småbarnföräldrar har det nya året medfört vissa nyheter. En ändring i reglerna om föräldrapenning innebär att ett barns båda föräldrar har möjlighet att få föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. Dessutom har jämställdhetsbonusen förenklats och kopplats till utbetalningen av föräldrapenningen.

Det genomförs även vissa förändringar i sjukförsäkringen. Syftet med dessa är att öka möjligheterna till individuella bedömningar för den som når den bortre tidsgränsen efter 2,5 år i sjukförsäkringen. Bland annat införs två nya ersättningar; sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall. Dessutom införs ett nytt boendetillägg.

För ytterligare information om dessa och andra lagändringar, se Regeringskansliets sammanfattning.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill