Företagsansvar och effektivisering går hand i hand

Ny bok från Handelshögskolan vill slå hål på myter om CSR.

HR | ARTIKEL | SEP 2011

Det finns utbredda myter om hur CSR påverkar företagens ekonomi, hävdar forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. I en nyutkommen bok visar de hur företagsansvar kan ge större legitimitet åt företaget - utan att kostnaderna ökar.

Fler och fler företag världen över jobbar idag med CSR (Corporate social responsibility) som ett självklart inslag i verksamheten. Trots det finns det fortfarande en stor skepsis mot CSR som managementidé på många håll.

I boken "CSR: Företagsansvar som managementidé" vill forskarna Peter Norberg och Mats Jutterström, båda verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm, tillsammans med åtta medförfattare slå hål på den vanligaste myten om CSR: att det påverkar företagets ekonomi negativt och därför är onödigt.

- Ofta tänker man på CSR som en kostnad. Man talar om legitimitetsaspekten, men tror att legitimitet bara kan uppnås till priset av kostnadsökningar, säger Peter Norberg.

- Det vi tänker är att det också finns en effektivitetsaspekt. Ett företag som är miljövänligt kan spara pengar på att dra ner på onödig strömförbrukning eller genom att inte använda mer transporter än nödvändigt, förklarar Norberg, och fortsätter:

- När det gäller den sociala aspekten så är ju sjukfrånvaro en stor kostnad, och den beror ofta på att arbetsmiljön är dålig.

Kortsiktiga och långsiktiga vinster

Miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande ger alltså inte bara ökad legitimitet - det kan också leda till att man sparar pengar. Ekonomi och miljöhänsyn handlar i slutändan om samma sak, säger Peter Norberg, nämligen att hushålla med knappa resurser.

Vinsterna med att tillämpa CSR kan vara både kortsiktiga och långsiktiga, menar han. Men generellt sett kan resultaten komma ganska snabbt.

- Minskad resursförbrukning ger omedelbara vinster. När det gäller de sociala aspekterna, som att ta ansvar för de anställda och för samhället, tar det längre tid och är svårare att observera resultaten.

CSR allt vanligare

Att företagen tillämpar någon form av CSR är väldigt vanligt och blir allt vanligare. 2008 hade 97 procent av Europas 150 största företag information om CSR eller liknande begrepp på sina hemsidor, enligt Handelshögskolan.

- Storföretagen gör det på ett explicit sätt, de har CSR-ansvariga och gör detta till en stor del av sin presentation på exempelvis internet, säger Peter Norberg. Bland småföretagen handlar det mer om punktinsatser, man har färre punkter att jobba med och ser det inte som CSR.

I Sverige blir företagen allt mer medvetna om CSR:s betydelse, vilket delvis kan förklaras av det amerikanska inflytandet. Samtidigt så har vi också ett stort intresse för miljöansvar och socialt ansvarstagande i vårt eget samhälle.

- Vi ser inte längre företagsansvar som något som facket, myndigheterna eller media tvingar på oss. CSR är en viktig del i hur man presenterar sig, en konkurrensfaktor, säger Peter Norberg.

Gamla traditioner

Trots det finns det alltså en hel del skepsis och seglivade myter om hur CSR påverkar företagens ekonomi.

- Jag tror att det har att göra med gamla traditioner i företagen. Många tänker nog att "vi producerar bra grejer och behöver ingen som berättar för oss hur man ska göra". De vill inte att politiker eller allmänhet ska blanda sig i verksamheten.

Debattklimatet kan också göra att en del företag automatiskt hamnar i försvarsställning. Många NGO:s ställer hårda krav på företagen, som reagerar genom att slå ifrån sig kritiken och bara göra det som är nödvändigt.

- Men den inställningen är på väg bort, säger Peter Norberg.

Bland svenska företag finns det två olika sätt att tänka som går åt olika håll, förklarar han. Å ena sidan har vi en stark ingenjörstradition där man anser att det är produkterna som är det viktiga. Inom denna tradition är det många som är skeptiska till att tillämpa och göra marknadsföring av CSR. Å andra sidan finns det ett stort intresse för miljöhänsyn och en lång tradition av medinflytande i vår kultur, vilket också avspeglas i hur företagen agerar.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill