Förlängt arbetsliv kräver attitydförändringar

Svenskarna måste jobba längre, skriver Framtidskommissionen i ny rapport.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | MARS 2013

Svenskarna behöver arbeta mer och längre. För att det ska vara möjligt bör vi också vara beredda på att byta karriär en eller flera gånger i livet. Det skriver Framtidskommissionen i en rapport om framtidens välfärd och den åldrande befolkningen.

Sveriges befolkning blir allt äldre. Folkhälsan och sjukvården har blivit bättre, samtidigt som det föds färre barn. Detta innebär en stor utmaning för landets ekonomi - risken finns att det uppstår en obalans där allt fler pensionärer behöver försörjas av dem som jobbar. Detta kan leda till att vi inte har råd att behålla eller öka standarden i välfärden - om vi inte börjar arbeta mer och längre, menar Framtidskommissionen i rapporten "Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen", som är kommissionens fjärde och sista delutredning.

Tre karriärer?

En förklaring till att vi står inför det här problemet är att pensionsåldern inte har ökat i takt med den genomsnittliga livslängden. I början av 1900-talet var pensionsåldern ungefär densamma som medellivslängden, konstaterar rapportförfattaren. Kommissionen menar därför att svenska folket behöver arbeta längre om vi ska ha råd med en hög standard i framtidens välfärd.

Vad finns det då för hinder för ett förlängt arbetsliv? Vissa yrken kräver fysisk styrka och snabb reaktionsförmåga, vilket gör det svårt för dessa yrkesgrupper att förlänga sitt arbetsliv. Framtidskommissionen tycker därför att det krävs en attitydförändring så att det blir mindre dramatiskt att byta yrke en eller flera gånger i livet.

Personer som arbetar inom fysiskt krävande yrken borde kunna omskola sig och påbörja en ny yrkeskarriär, anser rapportförfattaren Mårten Blix.

– Man kanske får börja se på livet på ett annat sätt. Att det är möjligt att växla mellan olika jobb, och att man kan ha både en andra och en tredje karriär, sade han i samband med Framtidskommissionens seminarium där rapporten presenterades.

Krävs attitydförändring

För att fler ska kunna arbeta längre krävs det även en attitydförändring från arbetsgivarnas sida - åldersdiskriminering är ett onödigt hinder som alla parter förlorar på i slutändan. Den äldre arbetskraften behövs bland annat för att underlätta den stora generationsväxling vi står inför. Yrkeskunskaper behöver överföras mellan generationerna.

En vanlig invändning är att den äldre generationen tränger undan den yngre om arbetslivet förlängs. Detta är dock en myt, konstaterar kommissionen; äldre har sällan de jobb som yngre söker.

Att arbetslivet behöver förlängas betyder inte bara att de äldre måste jobba längre, utan också att de yngre behöver komma in på arbetsmarknaden tidigare och att sysselsättningen generellt måste öka. Det krävs också förändringar av såväl attityder som regelverk. Arbetsförhållanden och avtal behöver anpassas så att det blir möjligt för fler människor att jobba längre, konstaterar Framtidskommissionen.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill