Fortsatt gott coachingklimat

Men användningen av coacher har minskat något sedan 2009.

Coacha | ARTIKEL | OKT 2011

Företagens användning av coacher och mentorer har minskat något sedan 2009, visar en undersökning från CIPD. Samtidigt rapporterar de som fortfarande använder sig av coachning att de gör det mer idag än för två år sedan.

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), Europas största yrkesorganisation inom HR, har kommit med en ny rapport om hur företagen använder sig av coachning och mentorskap.

I årets rapport säger 77 procent av de svarande att de aktivt använder sig av coachning som metod för att utveckla verksamheten och öka prestationen hos de anställda. Det är en minskning med 13 procent sedan den senaste undersökningen gjordes 2009.

Prestera bättre

Trots det konstaterar CIPD att framtiden för coachning och mentorskap inte ser särskilt mörk ut. Bland de organisationer som fortfarande sade sig tillämpa coachning som metod, uppgav fyra av fem att de hade utökat sin använding av coacher och mentorer under de senaste två åren.

- Även om budgetarna stramas åt så är det uppmuntrande att se att bara ett fåtal företag drar ner på coachningen, säger John McGurk från CIPD i ett pressmeddelande.

Den vanligaste anledningen till att man tar hjälp av coacher är att man helt enkelt vill förbättra prestationerna inom företaget. Då handlar det både om att förbättra dåliga resultat (43 procent) och att bygga vidare på det som redan är bra (48 procent).

Merparten av coachningen utförs fortfarande av coacher som hämtas inom organisationen, men användningen av externa coacher har trots det ökat rejält och är uppe i 20 procent - att jämföra med 14 procent i rapporten från 2009.

- Den här rapporten visar värdet av coachning och behovet av att använda det för att öka prestationerna och skapa möjligheter. Det är bra att så många företag ökar sin användning av det här viktiga verktyget för inlärning och utveckling, säger John McGurk.

Kompetensutveckling och karriärövergångar

CIPD undersökte också vilka specifika mål organisationerna hade med sin coachning. De allra flesta svarade att fokus ofta eller alltid låg på att utveckla kompetens och färdigheter (67 procent) eller att ge anställda stöd vid karriärövergångar (54 procent).

Mindre vanligt var att använda sig av coachning och mentorskap för att öka förståelsen för affärslivet samt för kommersiella och finansiella frågor (26 procent). CIPD framhåller att detta är ett problem och att ökad förståelse för dessa frågor är extra viktigt i tuffare ekonomiska tider. Den typen av coachning och mentorskap borde därför ha högsta prioritet bland HR-cheferna, anser institutet.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill