Frågorna som står på spel i EU-valet

Klimatet, dataskyddet och frihandelsavtalet med USA är några av de frågor som står på spel i söndagens val till Europaparlamentet.

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2014

Valet till Europaparlamentet närmar sig med stormsteg. Undersökningar har dock visat att många svenskar är dåligt insatta i eller saknar åsikt om de frågor som valet gäller. Trots det finns det ett par frågor som engagerar väljarna - exempelvis klimatet, jobben, ekonomin och invandringspolitiken. Dessutom finns det ett par mer konkreta frågeställningar som just nu ligger på EU:s bord - däribland frihandelsavtalet med USA och den nya dataskyddsförordningen.

Den 25 maj förväntas svenskarna gå till valurnorna och rösta i valet till Europaparlamentet. Intresset är dock svalt i Sverige liksom i hela Europa, och valdeltagandet förväntas bli lågt. Det är framför allt borgerliga väljare som har svårt att ta sig upp ur soffan och iväg till vallokalerna, enligt en rapport från Sifo.

Opinionsundersökningar tyder på att de 20 svenska mandaten i parlamentet kan komma att omfördelas ganska ordentligt efter söndagens val. Både Junilistan, Piratpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger i riskzonen för att förlora sina platser i parlamentet, samtidigt som Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ hoppas på att bli invalda för första gången.

Många dåligt insatta

I februari genomförde Sifo en undersökning på uppdrag av nättidningen Europaportalen. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka svenska folket anser vara de viktigaste politiska frågorna i valet till Europaparlamentet. Resultaten visade dock att en majoritet, 54 procent, hade valt svarsalternativet "tveksam/vet ej". Kanske har intresset och kunskapen ökat sedan dess i takt med att valdagen närmat sig - men siffran ger ändå en tydlig bild av EU:s svårighet med att engagera medborgarna i Europapolitiken.

De respondenter i Sifo-undersökningen som trots allt hade en åsikt tyckte att klimat-, miljö- och energipolitiken är den viktigaste frågan i EU-valet (15 procent), följt av arbetslösheten samt ekonomi/handelsfrågor (8 procent). Även invandringen och flyktingpolitiken rankades som en viktig fråga (6 procent).

Omstritt frihandelsavtal

Utöver dessa breda frågeställningar, som är mer eller mindre aktuella i alla politiska val, finns det en del konkreta frågor som ligger på EU:s bord just nu och därför är särskilt viktiga i just det här valet. Det gäller bland annat valet av ny ordförande för Europakommissionen, som Motivation.se tidigare har skrivit om.

Men det handlar också om det planerade frihandelsavtalet (TTIP) mellan EU och USA som man just nu förhandlar om. Europa är idag världens största ekonomi, och förhoppningen är att ett frihandelsavtal med USA ska sätta rejäl fart på handeln så att tillväxten och sysselsättningen ökar. Vissa partier, i Sverige främst Vänsterpartiet och Miljöpartiet, är dock skeptiska till avtalet.

Vänstern har bland annat varnat för att avtalet kan ge amerikanska företag möjlighet att stämma svenska staten om vi till exempel skulle förbjuda företag i välfärdssektorn att dela ut vinster. Miljöpartiet har varnat för att avtalet kan få negativa konsekvenser för möjligheten att driva en miljövänlig politik.

Integritet på nätet

En annan fråga som är aktuell är den nya dataskyddsförordningen, som ska slutbehandlas i EU efter valet. Förordningen handlar om i vilken utsträckning företag och myndigheter ska kunna använda data som människor lämnar efter sig på nätet, och vilka möjligheter den enskilde ska ha att kontrollera sådan information om sig själv.

Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka integritetsskyddet, men frågan är hur starkt detta skydd ska vara. Samtidigt arbetar EU också med ett annat direktiv som handlar om polisens möjligheter att övervaka nätet i syfte att bekämpa brott. I dessa frågor har framför allt Piratpartiet profilerat sig genom att göra rätten till integritet på nätet till sin huvudfråga.

Detta är bara ett litet axplock av de frågor som står på spel när EU-valet avgörs den 25 maj. Även frågor som jämställdhet, kollektivavtal samt EU-maktens gränser kommer att få stor betydelse för hur svenska folket röstar på söndag.

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill