Framgångsrika företag satsar på personalen

Christian Jansson, Handelshögskolan: "Kollektiva belöningssystem ökar produktiviteten".

HR | ARTIKEL | APRIL 2012

Genom att satsa på att ha nöjda och motiverade medarbetare kan ett företag vinna stora konkurrensfördelar, visar en ny avhandling från Handelshögskolan i Göteborg. I studien lyfts bland annat kollektiva belöningssystem fram som ett bra sätt att locka till sig och behålla kompetent personal samt höja produktiviteten.

Vad är det som gör att vissa företag lyckas mycket bättre än sina konkurrenter? Den frågan har forskaren Christian Jansson på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ställt sig i sin avhandling "Företag med framgång - hur resurser kan skapa varaktiga konkurrensfördelar".

För att komma fram till ett svar har han studerat tre mellanstora företag inom teknik och tillverkning som har haft hög tillväxt under långa tidsperioder. Under forskningsperioden har han bland annat spenderat två år inuti företagen, genomfört intervjuer med de anställda och observerat företagskulturen.

Bonusar motiverar

Ett av de företag som Christian Jansson har studerat, Nolans mekaniska verkstad, är särskilt känt för sina generösa personalförmåner. Satsningen på personalen har gjort företaget mycket lönsamt - ett så framgångsrikt företag hittar man bara ett på 200, säger Christian Jansson. Det är framför allt företagets bonussystem som har gett resultat.

- Det finns studier som visar att om ägarna delar med sig av vinsten känner sig de anställda mer motiverade, vilket leder till att de blir mer effektiva, säger han, men understryker att man nog behöver studera fler företag för att kunna säga någonting säkert om sambandet mellan bonussystem och tillväxt.

På Nolans mekaniska har dock förmånerna varit av stor vikt för företagets lönsamhet, menar han.

- Det handlar om ett brett spektra av förmåner, men bonussystemet är det viktigaste. De anställda får ta del av vinsten i slutet av året. Det rör sig om kollektiva bonusar. Ett normalår är bonusen stor som en extra månadslön. Detta leder till att de anställda vill att det ska vara upptempo i verkstaden, säger Christian Jansson.

- Men de har även andra förmåner, exempelvis ska de åka till Prag för att fira att företaget fyller 30 år. De har också bowlingkvällar kombinerat med middagar och liknande, tillägger han.

Ökad produktivitet

Det finns studier som visar på ett samband mellan belöningssystem - att dela med sig av vinsten - och en ökad produktivitet, förklarar den nyblivne ekonomie doktorn.

- I mina intervjuer med de anställda har de lyft fram det kollektiva belöningssystemet som väldigt viktigt för motivationen, säger Christian Jansson, och fortsätter:

- Det kollektiva belöningssystemet gör att alla anställda verkligen vill att det ska gå bra för Nolan. Det skapar en atmosfär där de anställda ställer upp och hjälper varandra. Bara genom att jobba tillsammans ser man till att alla blir belönade.

Nolan kan fungera som ett gott exempel, menar Christian Jansson, och deras sätt att arbeta för att motivera personalen kan vara överförbart till liknande företag.

- Att satsa på förmåner som motiverar medarbetarna kan vara en bra strategi för personalintensiva företag som är beroende av att få in kompetens och yrkesskicklighet i verksamheten, förklarar han.

Om Christian Jansson ska ge ett konkret tips till andra företag som vill locka till sig och behålla kompetenta medarbetare så är det att de bör fundera över möjligheten att införa kollektiva belöningssystem. Sådana kan uppmuntra samarbete så att alla drar åt samma håll, menar han.

- Jag tycker att man kan se den här typen av bonusar som en investering som kan ge bra avkastning. Den kollektiva belöningen motiverar de anställda att arbeta stenhårt för att uppnå hög lönsamhet, säger Christian Jansson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill