"Framtidens medarbetare vill välja sina förmåner"

Framtidens förmånssystem baseras på individen, menar HR-experten och bloggaren Magnus Dalsvall.

HR | ARTIKEL | NOV 2011

I takt med att 80- och 90-talisterna gör sitt inträde på arbetsmarknaden förändras synen på förmåner. De klassiska bonusarna och tjänstebilarna får ge utrymme för förmåner som utformats utifrån medarbetarens individuella preferens och livsstil. HR-experten Magnus Dalsvall, som driver en av Sveriges mest lästa HR-bloggar, menar dessutom att det traditionella bonussystemet som tillämpas på många företag är både urvattnat och passé.

Det står helt klart att 80- och 90-talister ställer andra krav på sina arbetsgivare och sin karriärutveckling än tidigare generationer. De är uppvuxna i ett individualistiskt samhälle och agerar som individer, även när det kommer till karriären. Det märks inte minst på vilka tjänsteförmåner dessa generationer värderar högst.

- Framtidens medarbetare vill kunna välja mellan ett smörgåsbord av olika förmåner som värdesätts i varierande omfattning beroende på vilken livssituation man befinner sig i. En medarbetare kanske värderar en extra semestervecka betydligt högre än ett subventionerat träningskort, medan hushållsnära tjänster hamnar högst upp på önskelistan för en medarbetare som precis bildat familj, säger Magnus Dalsvall.

Allmängiltiga bonussystem på väg ut

Han passar på att ge det traditionella bonussystemet, som innebär att alla medarbetare tilldelas bonus en gång per år, en rejäl känga. Magnus Dalsvall anser att den typen av allmängiltiga bonussystem inte är något moderna företag bör tillämpa.

- Hela syftet med en bonus är att medarbetare ska känna sig belönade för en extraordinär insats eller åtminstone en prestation utöver det vanliga. I dagsläget tillämpar många arbetsgivare kollektiv bonus, som innebär att samtliga medarbetare får en viss bonus, så länge de når sina mål. Det skapar en förväntan hos medarbetaren, de förväntar sig en årlig bonusutbetalning, utan att egentligen ha presterat något utöver det vanliga, säger Magnus Dalsvall.

Han menar att kollektiva bonusutbetalningar har förlorat sitt syfte och förespråkar istället kontinuerliga, prestationsbaserade bonusar som belönar enskilda medarbetare som åstadkommit något utöver sina målsättningar.

- I andra europeiska länder är det vanligt att man med jämna mellanrum belönar medarbetare som utmärker sig på något sätt. Bonusutbetalningen sker ofta inför övriga medarbetare, vilket synliggör och ger den enskilde medarbetaren en känsla av bekräftelse, säger Magnus Dalsvall.

Sjukvårdsförsäkringar värderas högre än bonusar

Även om många medarbetare inte tar tillfället i akt och förhandlar om sina förmåner i samband med att de skriver på sitt anställningsavtal så upplever Magnus Dalsvall att åttio- och nittiotalister generellt sett är bättre på att tydligt uttrycka vad de vill ha och vilka förmåner de värdesätter.

Förr var bonusar och tjänstebilar uppskattade förmåner.  På senare år har sjukvårdsförsäkringar, hushållsnära tjänster och seglat upp som populära alternativ. Magnus Dalsvall tror att just sjukvårdsförsäkringar blir vanligare i framtiden, i takt med att allt fler internationella aktörer söker sig till marknaden, vilket sannolikt medför en viss prispress.

Bryt ner förmånssystemet på individnivå

En personalchef som känner ett behov av att se över och förändra företagets förmånssystem gör klokt i att börja fundera kring vad man vill uppnå med förmånerna, vad dess syfte egentligen är. Nästa steg är att bryta ner förmånssystemet på individnivå snarare än en kollektiv nivå.

- Initiera därefter en dialog med medarbetarna, undersök vilka förmåner de värderar högst. Relativt få medarbetare har tillfrågats vilka förmåner de egentligen värdesätter, så svaren kan bli en överraskning. För att förmånssystemet ska upplevas som rättvist gäller det att du som arbetsgivare börjar med att göra din hemläxa och räknar på vad olika tjänster är värda, sett utifrån ett löne- och förmånsperspektiv. För att göra förmånssystemet överskådligt för medarbetarna kan det vara klokt att inrätta ett slags ”poängsystem”, säger Magnus Dalsvall.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill