Globala chefer alltmer korrupta

15 procent av cheferna kan tänka sig att använda mutor.

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2012

Chefer i globala företag har blivit mer korrupta under de senaste två åren, visar en ny undersökningen från Ernst & Young. Andelen chefer som kan tänka sig att betala mutor har ökat med 6 procentenheter.

Revisionsföretaget Ernst & Young har genomfört intervjuer med drygt 1750 chefer som arbetar för globala företag i totalt 43 olika länder. 50 av cheferna som deltog i undersökningen var svenskar. Intervjuerna genomfördes mellan december 2011 och februari 2012.

Resultaten visar att 15 procent av cheferna kan tänka sig att använda mutor för att se till att en stor affär går i hamn. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med den förra undersökningen som genomfördes för två år sedan, skriver tidningen Svenska Dagbladet.

Gåvor och bjudresor

Bland de svenska cheferna är det dock betydligt färre som kan tänka sig att använda mutor för att affären ska gå i lås. Erik Skoglund, ansvarig för "Fraud Investigation" på Ernst & Young, säger till SvD att svenska chefer sällan ger mutor i form av kontant betalning. Däremot är det vanligt att man försöker locka en blivande kund med hjälp av överdådig representation, gåvor och bjudresor.

- Det är ju också en relativt liten andel svenska chefer som har möjlighet att plocka ur pengar ur företagets kassa och använda för korruption och mutor, säger han till SvD Näringsliv.

Risker på nya marknader

Han vill också poängtera att svenska företagsledningar måste vara medvetna om vilka risker som finns när man går in på nya marknader där korruptionen är mer utbredd. Om korruption förekommer i ett dotterbolag så kan det drabba hela koncernen.

Trots det så tror vart fjärde svenskt företag i Ernst & Youngs undersökning att investering på nya marknader inte medför några sådana risker.

Störst problem med mutor och korruption har man i Ryssland och andra tidigare Sovjetstater, Kina, stora delar av Afrika, Iran och Afghanistan, samt i viss mån Sydeuropa.

Hett debattämne

Korruption i företagsvärlden har från och till varit ett hett debattämne även i Sverige. I februari i år gick exempelvis företaget Sandvik AB:s CSR-expert Parul Sharma ut med hård kritik mot de svenska företagen, som hon menar saknar koll:

- Det finns korruption i alla verksamheter och nu är det dags att erkänna att vi har problem, sade hon till tidningen Miljöaktuellt.

- Ett större företag som verkar globalt har problem med korruption - antingen i staten som det verkar i och eller internt i företaget. Vi måste våga prata om problemet för först då kan vi ta oss an utmaningen.

Frågan kommer också att diskuteras i en debatt som arrangeras av Ledarna under årets Almedalsvecka. Där kommer bland andra Skanskas VD Pierre Olofsson och mutexperten Torbjörn Lindhe diskutera chefers etik samt brister i lagstiftningen.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill