Har du som vd rätt försäkringar?

Fråga en expert för bästa råd.

HR | ARTIKEL | APRIL 2011

Att förhandla lön eller förmåner, det är inget man glömmer bort att göra. Men försäkringsfrågor blir ofta en smula eftersatta, kanske för att försäkringar alltid ses som något jobbigt och tråkigt. Här får du tips om några saker att tänka särskilt på.Enligt Björn Johansson, försäkringsförmedlare på Swedish Insurance Group finns det några viktiga saker man ska tänka på när man är chef och ska förhandla om sina försäkringar. Sen får man inte glömma bort att varje människa har sin unika situation att ta hänsyn till och råden här blir av mer generell karaktär.

- När du är vd eller hög chef står du ofta utanför kollektivavtalet och måste alltså på egen hand fundera ut vilka förmåner du behöver och önskar. Ett sätt är att använda kollektivavtalet som grund och utgå från det. Till exempel när det gäller förmåner och försäkring vid långvarig sjukdom. Se till att du inte får ett sämre skydd än de som omfattas av kollektivavtalet. Här är det viktigt att fråga någon väl insatt, säger Björn. Glöm inte heller bort sjukvårdsförsäkring där man inte bara ger sig själv möjlighet till snabbare planerad sjukvård utan också ger företaget ett skydd mot att en nyckelperson blir borta alltför länge.

Pension
Viktiga frågor att ställa sig är när det gäller pensionslösningar är: hur ser min pensionshistorik ut? Har du haft arbetsgivare som betalat tjänstepension för dig? Har du ingått i kollektivavtal i tidigare anställningar? Har du sparat mycket på egen hand?  Kan det finnas fördelar med att välja en förmånsbestämd pensionslösning för att täcka upp eventuella pensionsluckor?  Även här är det svårt att gissa på egen hand och det är bra att kunna rådgöra med någon som kan pensionslagstiftning och regelverk.

Livet sen
När pension och sjukdomsbitarna är avklarade är det dags att titta på skyddet för familjen. Vad får de om du dör? TGL- tjänstegrupplivförsäkring kanske kan vara ett alternativ och beroende på familjesituationen kanske den behöver kompletteras.  Vår tids nya familjebildningar kan också kräva nya ekonomiska lösningar där försäkringar kan vara bra att använda sig av.

- Försäkringar är komplext, det är därför det finns folk som specialiserat sig inom detta område. Använd expertisen som kan, så slipper du vara osäker säger Björn. Det finns så många saker man lätt missar annars. Vi på Swedish Insurance Group jobbar mycket med den här typen av rådgivning där vi ser över både vd:s och de anställdas behov.

Mer information finns på swig.se/tj_2.1.html.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill