Hård kritik mot Arbetsförmedlingen

Förmedlar bara var tionde jobb, enligt SCB.

HR | Karriär | ARTIKEL | JAN 2013

Arbetsförmedlingen är ineffektiv och behöver reformeras. Det menar Svenskt Näringsliv, som i en ny rapport har sammanställt flera års statistik som bland annat visar att en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen bara förmedlar ett jobb i månaden. Men myndigheten slår tillbaka mot kritiken.

I rapporten "Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen", som har publicerats i januari 2013, lyfter Svenskt Näringsliv fram statistik från SCB som tydligt visar att Arbetsförmedlingen har svårt att klara av sin viktigaste uppgift - att förmedla arbeten.

Under åren 2010 och 2011 har en arbetsförmedlare i genomsnitt förmedlat knappt ett jobb per månad. Av de arbetssökande som hittat nytt jobb har bara cirka en av tio använt sig av Arbetsförmedlingens tjänster, skriver Svenskt Näringsliv i rapporten. Totalt förmedlade Arbetsförmedlingen 12 procent av de förmedlade jobben. Statistiken har inte förbättrats trots att Arbetsförmedlingen har fått utökade resurser.

"Felaktig beskrivning"

Susanna Okeke, tf chef vid Analysavdelningen på Arbetsförmedlingen, är dock kritisk till rapporten och dess slutsatser. Hon är till att börja med tveksam till Svenskt Näringslivs sätt att räkna, och menar att Arbetsförmedlingens verksamhet beskrivs på ett felaktigt sätt samt att resultaten mäts med fel mått.

- Vissa av dem som kommer till oss är välrustade för arbetsmarknaden, men andra står längre bort och behöver en annan typ av stöd och hjälp, till exempel utbildningsinsatser, säger Susanna Okeke.

Det går därför inte att mäta Arbetsförmedlingens arbete som en helhet, förklarar hon. Om man bara skulle jobba med dem som är relativt lätt matchade så vore det kanske enkelt. Men Arbetsförmedlingens kunder är en blandning av högutbildade, lågutbildade, infödda svenskar, nyanlända invandrare, funktionshindrade, och så vidare. Olika insatser behövs för olika människor beroende på vilken bakgrund och vilka grundförutsättningar de har. Man måste därför mäta Arbetsförmedlingens effektivitet i sina olika delar. När detta har gjorts har man kunnat se att de inriktade insatserna har effekt, menar hon.

Privata aktörer

Malin Sahlén som har skrivit Svenskt Näringslivs rapport menar att det är nödvändigt att släppa in privata aktörer på förmedlingsmarknaden med fri etableringsrätt, i syfte att skapa större valfrihet för de arbetssökande.

Susanna Okeke är dock kritisk till dem som ställer Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna mot varandra - det finns inga belägg för att privata aktörer skulle vara bättre, menar hon.

- Vi har redan idag ett stort inslag av privata aktörer. Statistiken visar att resultaten blir likvärdiga, det blir ingen skillnad när man jämför sökande med samma förutsättningar. Om man bara plockar dem som är lätta att matcha så är det klart att man når bättre resultat, men Arbetsförmedlingen har ansvar för alla arbetssökande människor, säger Susanna Okeke.

Det finns andra länder där arbetsförmedlingen redan är privatiserad, tillägger hon. Det fungerar i stort sett lika bra som offentligt styrda arbetsförmedlingar - men det finns ändå en väsentlig skillnad, menar hon.

- Fördelen med en offentligt reglerad arbetsförmedling är att regeringen då har möjlighet att styra verksamheten på ett annat sätt. Därmed kan man se till att tillgodose även svaga gruppers behov, säger Susanna Okake.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill