Hög lön och bra chef viktigast för tjänstemän

Margaretha Öström, ledarskapsspecialist: "Employer branding är en långsiktig process. Man får aldrig slå sig till ro".

HR | Rekrytera | ARTIKEL | DEC 2011

Hög lön och en bra chef är de viktigaste parametrarna för tjänstemän när de ska byta jobb, enligt bemanningsföretaget Poolias kompetensindikator. Men företagen lyfter hellre fram det goda arbetsklimatet när de vill locka till sig kompetent personal. Många arbetsgivare känner emellertid att de inte behöver locka över huvud taget.

87 procent av de tillfrågade tjänstemännen i Poolias kompetensindikator tycker att lönen är en viktig parameter när de ska byta jobb. Att ha en bra chefer ligger också högt upp på prioriteringslistan - 74 procent anger det som en viktig faktor.

När företagen ska locka till sig kompetent personal väljer de dock att lyfta fram andra fördelar med arbetsplatsen. 19 procent av arbetsgivarna ser det goda arbetsklimatet som sitt främsta lockbete, medan 6 procent lockar med hög lön och endast 2 procent lyfter fram det goda ledarskapet.

"Omodernt"

Att så få företag lockar med ett gott ledarskap i sitt rekryteringserbjudande känns omodernt, säger Poolia Leads ledarskapsspecialist och verksamhetschef, Margaretha Öström. Samtidigt finns det en tydlig koppling mellan ledarskap och arbetsklimat, som alltså lyfts fram i högre utsträckning.

- Det viktiga är att företag lyfter fram det som är frukten av ett gott ledarskap, till exempel att man har ett bra arbetsklimat med högt engagemang och hög trivsel, säger hon, och fortsätter:

- En bra ledare har ju också förmågan att lyfta sina medarbetare, exempelvis genom att delegera spännande och utvecklande arbetsuppgifter till sina anställda.

Mjuka frågor blir hårda

Ledarskap har traditionellt varit en av de mjuka frågorna, men idag har det blivit en konkurrensfaktor i jakten på att hitta, utveckla och framför allt behålla talangerna, säger Margaretha Öström. Lönsamhet och effektivitet uppnås genom det goda ledarskapet.

Unknown photo imported from Drupal
- Mot bakgrund av att de mjuka frågorna har blivit hårda så är det en självklarhet att fler organisationer kommer att lyfta fram just ledarskapet i framtiden, säger hon.
Att bra chefer är en viktig parameter för tjänstemännen när de byter jobb är inte särskilt förvånande, säger Margaretha Öström. Cheferna är kulturbärare i företaget, och deras värderingar påverkar arbetsklimatet och därmed arbetstillfredställelsen.

Attityd viktigt för arbetsgivare

När tjänstemännen får frågan vilka egenskaper de tror är viktigast när de söker jobb svarar de flesta att de tror att rätt utbildning, rätt erfarenhet och rätt attityd är ungefär lika viktigt. Arbetsgivarna är dock av en annan mening - de anser att attityd är viktigare än utbildning och erfarenhet.

- Att rätt attityd väger tyngre än rätt utbildning och erfarenhet är inte konstigt. Man kan alltid utveckla en medarbetares kompetens i form av exempelvis utbildning, men att ändra en persons värderingar är näst intill omöjligt. Det är härifrån mottot "hire for attitude, train for skills" kommer, säger Margaretha Öström.

För tjänstemän på jobbjakt gäller det med andra ord att förstå vad som är "rätt attityd" i arbetsgivarnas ögon.

- Man brukar skilja på vad man gör i sin arbetsroll, det vill säga vilka arbetsuppgifter man utför, och hur man utför dem. Även om man har en bra arbetskapacitet och kan utföra sina arbetsuppgifter väl så är det avgörande på vilket sätt man utför dem. "Hur-et" är ett inter-socialt perspektiv, säger Margaretha Öström, och fortsätter:

- Ingen arbetsgivare vill ha en medarbetare som utför sina arbetsuppgifter på bekostnad av andras välmående eller som bara ser till egen vinning och inte till gruppens resultat. Att ha rätt attityd är att ha rätt värderingar, i det här fallet att man delar företagets värderingar som vägleder en i hur man utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt, förklarar hon.

Långsiktig process

14 procent av arbetsgivarna i Poolias kompetensindikator anser att de inte behöver locka alls för att rätt personer ska bli intresserade av dem som arbetsgivare. Margaretha Öström framhåller dock att så kallad employer branding är en stark trend i Sverige just nu och att begreppet verkligen har etablerat sig på marknaden.

- Employer branding handlar om att attrahera och engagera medarbetare med rätt personlighet och kompetens. Därefter arbetar man med att utveckla relationen med honom eller henne genom relevant och engagerad medarbetarkommunikation, säger hon.

Styrkan i den relationen blir också att medarbetaren fortsätter vara en god ambassadör, även när de professionella vägarna skiljs åt, säger Poolias ledarskapsspecialist.
Att vissa arbetsgivare inte anser sig behöva locka personal alls kan handla om att de redan har etablerat ett så pass starkt varumärke - genom just employer branding - att de redan attraherar dem kandidater de vill ha.

- Eftersom employer branding är en strategisk och långsiktigt process får man dock aldrig slå sig till ro utan måste fortsätta detta arbete kontinuerligt, säger Margaretha Öström.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill