"Höga trösklar orsakar missmatchningen"

Höga lägstalöner och strikta anställningsregler hindrar människor från att komma in på arbetsmarknaden, menar Svenskt Näringsliv.

HR | ARTIKEL | APRIL 2014


Missmatchningen har blivit ett stort problem på den svenska arbetsmarknaden. En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att vartannat företag har svårt att hitta den kompetens de behöver. Vart femte rekryteringsförsök misslyckas helt. Nu kräver organisationen att såväl arbetsmarknadens parter som politikerna gör vad de kan för att minska trösklarna in på arbetsmarknaden. "Det primära skälet till att företag har svårt att rekrytera är bristen på kandidater med arbetslivserfarenhet", säger Patrik Karlsson från Svenskt Näringsliv.

Missmatchningen på den svenska arbetsmarknaden blir ett allt större problem. En enkätundersökning som Svenskt Näringsliv har genomfört bland svenska företag visar att 53 procent av företagen som har försökt rekrytera har svårt att hitta den kompetens de behöver. Enkätsvaren visar också att ungefär vart femte rekryteringsförsök misslyckas helt.

Matchningsproblemen är störst inom byggsektorn, industrin, IT- och telecom samt vårdsektorn.

Patrik Karlsson arbetar på Svenskt Näringsliv och är expert på arbetsmarknad, kompetensförsörjning och ungdomsarbetslöshet. Han menar att det är flera faktorer som har lett till att matchningsproblematiken har uppstått.

- Jag tror att det dels handlar om utbildningspolitik, dels om arbetsmarknadens bristande rörlighet som gör det svårare att ta sig in i arbetslivet, säger han till Motivation.se.

Höga trösklar

Svenskt Näringsliv anser att den viktigaste åtgärden för att minska missmatchningen är att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv

Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv

- Om man tittar på enkätsvaren i vår undersökning så visar de att många företag har svårt att rekrytera, och det primära skälet som de uppger är att det råder brist på personer med erfarenhet. Samtidigt har vi väldigt många som är arbetslösa och saknar erfarenhet. Vi måste göra det lättare för dem att få jobb, och då kan man inte enbart satsa på utbildning eftersom det är just erfarenhet som i första hand saknas, säger Patrik Karlsson.

Han understryker att utbildning naturligtvis inte är oviktigt. Vissa yrken har också specifika krav på utbildning och yrkeslegitimation, exempelvis inom vården. Men det största problemet är att alltför många har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett problem som går att åtgärda på flera sätt, menar han.

- Problemen härrör delvis från kollektivavtalen, och då är det parterna på arbetsmarknaden som kan åtgärda det. Att fortsätta höja lägstalönerna är ingen bra idé om vi vill sänka trösklarna in i arbetslivet. Vi förespråkar inte en sänkning av lägstalönerna, men vi tycker heller inte att de bör höjas mer som det ser ut idag, säger Patrik Karlsson.

Omstridd arbetsrätt

Men även politikerna kan göra mycket för att åtgärda problemet, och Svenskt Näringsliv är tydliga med vad de tycker bör göras.

- Politikerna måste våga ta i frågan kring vår arbetsrätt. Den är idag väldigt strikt vad gäller tillsvidareanställningar. En studie från Tillväxtverket har till exempel visat att reglerna kring anställning utgör det största hindret för tillväxt, enligt företagarna själva. Det här är en fråga som politikerna måste ta ansvar för. Om vi verkligen vill öka sysselsättningen så måste vi lyssna på företagen som skapar jobben, säger Patrik Karlsson.

Het valfråga

Svenskt Näringsliv är förstås långt ifrån objektiva - de är en arbetsgivarorganisation och företräder de privata företagen. Såväl fackförbund som flertalet politiska partier i Sverige gör delvis andra tolkningar av vad missmatchningen beror på.

Den paradoxala situationen på arbetsmarknaden lär bli en het valfråga. Men Patrik Karlsson tycker egentligen inte att något av de politiska blocken gör särskilt mycket för att åtgärda problemen.

- En del reformer har genomförts som har lett till ett ökat utbud, och om fler söker jobb så är det ju större chans att hitta någon som passar. Men nu verkar inget av blocken vara intresserat av att föra frågan vidare, säger han, och fortsätter:

- Inget av de stora partierna driver idag frågan om anställningsreglerna. Istället har vi sett förslag som går i helt fel riktning, exempelvis vill oppositionen skärpa reglerna kring visstidsanställning. Det finns öppningar för att satsa på vissa bristyrken, men i övrigt har vi inte sett många bra förslag som verkligen kan minska missmatchningen.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill