Hon är årets HR-forskare

Christel Backman har forskat om arbetsgivares användning av belastningsregister

HR | ARTIKEL | NOV 2012

Arbetsgivares användning av belastningsregister i samband med rekrytering har ökat dramatiskt under 2000-talet. Företagen blir allt mer riskmedvetna och sållar därför bort kriminellt belastade personer i rekryteringsprocessen. Men vilka blir konsekvenserna för samhället? Juristen och kriminologen Christel Backman har skrivit en avhandling i ämnet - och belönas nu med utmärkelsen Årets HR-forskare 2012.

Christel Backman är i grunden jurist och kriminolog, men har under 2012 disputerat i sociologi med avhandlingen "Criminal Records in Sweden. Regulation of Access to Criminal Records and Criminal Background Checks by Employers".

Hennes forskning om hur arbetsgivare använder sig av belastningsregister i samband med rekrytering har blivit väl mottagen, och i november belönades Christel Backman med utmärkelsen Årets HR-forskare 2012. Priset delas ut av IPF, Studentlitteratur, Tidningen Personal och Ledarskap och HR-Sverige.

"Konsekvenser för samhället"

När Motivation.se ringer upp berättar Christel Backman att hon är stolt och glad över priset.

- Ja, det var väldigt roligt att få den här utmärkelsen. Framför allt då juryn bestod av både akademiker och praktiker som tyckte att min forskning var relevant och värd att uppmärksamma, säger pristagaren, som är verksam vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Som jurist och kriminolog tycker hon att rekryterares användning av belastningsregistret är ett väldigt spännande forskningsämne, av flera orsaker.

- Rekryterare har inte alltid träning i vilka principer som gäller när man hanterar sådan information. Som kriminolog vet jag också hur viktigt det är att få arbete och bostad när man har avtjänat ett straff, och jag vet att det har blivit svårare på senare år. Det är någonting som kan få väldigt negativa konsekvenser för samhället. Därför är det viktigt att veta hur rekryterare resonerar i de här fallen, säger Christel Backman.

Dramatisk ökning

Hennes forskning visar att arbetsgivares användning av belastningsregister har ökat på senare år.

- Ja, det har blivit väldigt mycket vanligare. Det har varit en dramatisk utveckling under 00- och 10-talet. Vi blir allt mer riskmedvetna och angelägna om att förebygga brott i vårt samhälle. Företagen vill inte bli beskyllda för ansvarslöshet och vill därför minimera riskerna när de anställer, säger Christel Backman.

Utvecklingen tog fart när utdrag ur belastningsregistret blev obligatoriskt för folk som söker jobb inom barnomsorgen, berättar hon. Arbetsgivare i helt andra branscher tog snart efter och började kontrollera abetssökandes bakgrund - i brottsförebyggande syfte.

- Motivet är ofta att man som företag vill beskydda sig mot egendomsbrott, om personen som ska anställas kommer att ha tillgång till kassaflöde och liknande. Jag vet att studier i USA visar att arbetsgivare där är rädda för att det ska begås brott mot kollegor eller kunder, men så ser det inte ut i min studie, förklarar hon.

Inga juridiska hinder

I praktiken finns det inga juridiska hinder för den här typen av bakgrundskontroller, säger Christel Backman. Rekryteraren kan förvisso inte själv kolla upp den arbetssökande i belastningsregistret, men kan enkelt kringå lagen genom att kräva att kandidaten själv visar upp ett utdrag. Varje person har nämligen rätt att begära ut den informationen om sig själv.

Rekryterarna är dock medvetna om att sådana krav kan betraktas som omoraliska.

- Man kan se i min studie att rekryterarna har moraliska betänkligheter. Det märks genom att de alltid har flera olika argument för att rättfärdiga sitt agerande; många säger till exempel att det här är nödvändigt just i deras fall av den och den anledningen. De brukar också understryka att de alltid talar om tydligt redan i någon av de första kontakterna med jobbsökande att de vill ha ett utdrag ur belastningsregistret, säger Årets HR-forskare.

Vad man sedan gör av informationen är olika från fall till fall, tillägger hon.

- Vissa arbetsgivare har nolltolerans och kan inte tänka sig att anställa någon som finns med i belastningsregistret över huvud taget. Andra gör en avvägning från fall till fall, säger Christel Backman.

Christel Backman utsågs till Årets HR-forskare 2012 med följande motivering:

I sin avhandling beskriver Christel Backman den ökade användningen av belastningsregistret i Sverige, hur man kan förstå utvecklingen och hur rekryterare hanterar frågan. Med stor självständighet och kreativitet lyckas pristagaren ge en bred bild av ett viktigt samhällsfenomen med konsekvenser för både dagens och morgondagens rekryterings-praktik.
 

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill