Hur lyckas du med ditt intranät?

Få intranätet att funka.

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2011

På många företag är intranätet mest en plats där fakta om policy, anställningsvillkor och förmåner samlas och arkiveras. Dit går de anställda för att ta reda på regler för komptid eller hur stort friskvårdsbidraget är. Men det är så mycket mer. Intranätets funktion växer hela tiden.
 

Ett intranät som används på rätt sätt har goda chanser att utvecklas till bolagets självklara informationspunkt. Det kan lyckas etablera och förstärka företagskulturen och få de anställda att arbeta både effektivare och med större engagemang.

Hur gör man det då? Kommunikation behöver inte vara komplicerad.

•    Sluta ”sprida information”. Satsa på att vinna läsare istället.
Läsaren måste vilja ta del av det som skrivs. Skriv personligt, enkelt, roligt och pedagogiskt.  Berätta en historia och gör informationen tillgänglig med korta stycken och många tydliga mellanrubriker. Var inte så korrekt och anonym, det är kollegorna som ska läsa!

    Locka till leende. Publicera medarbetares roliga citat, bilder eller kloka ordspråk. Satsa på något som kan bytas ut ett par gånger i veckan. Du kommer snart märka att medarbetarna spontant börjar söka sig dit regelbundet för att se om det hänt något nytt. Det ökar också läsningen av andra publicerade artiklar och viktig information.

•    Lägg ner lite tid och pengar på design och grafik. Intranätet blir ofta eftersatt, ”Det är ju bara internt”. Men det är att underskatta intranätets funktion. Vill inte medarbetarna ha en snygg, välgjord och användarvänlig sida? Jo, självklart. Färg och form lockar till läsning.

•    Se dina medarbetare. Människor är nyfikna och tycker om att kommunicera och läsa om varandra. Gör interna intervjuer och skriv om vilka projekt som pågår på de olika enheterna. Hur ser en arbetsdag ut på ekonomiavdelningen? Vad gör en personalansvarig? Ut i organisationen och dokumentera, rapportera och skapa engagemang.

•    Låt personalen nätverka på intranätet. Starta en chattfunktion. Ge möjlighet att kommentera artiklar och bilder. Intranätet kommer snabbt skapa en social sammanhållning för medarbetarna.

•    Sprid ansvaret ut i organisationen och skapa delaktighet. Låt någon på varje avdelning ansvara för att regelbundet leverera en text om den senaste månadens framgångar.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera
  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill