Hur mycket tjänar en chef?

Olika faktorer påverkar chefslönen, visar Ledarnas statistik.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2013

Medianlönen för en svensk chef ligger på 39 500 kronor, visar chefsorganisationen Ledarnas lönestatistik. Spridningen är dock stor. Lönens storlek påverkas naturligtvis av chefsgrad - men också av utbildning, sektor, boendeort och kön.

Hur mycket tjänar man på att vara chef? Den frågan tog Motivation.se upp redan förra veckan i en artikel om Sacos rapport angående chefslönepremien. 

Chefsorganisationen Ledarna släppte nyligen sin årliga lönestatistik med omfattande information om hur mycket chefer tjänar och vilka faktorer som påverkar lönens storlek. Årets statistik visar att medianlönen för en svensk chef ligger på 39 500 kronor i månaden. Då är även rörliga lönedelar och värdet av skattepliktiga förmåner inräknat.

Olika nivåer

Sverige har cirka en halv miljon chefer, enligt Ledarnas uppskattning. Det innebär att nästan var åttonde anställd är en chef.

Medianlönen ser naturligtvis lite olika ut beroende på chefsgrad. 60 procent av alla personer med chefsuppdrag är första linjens chefer, medan 25 procent är mellanchefer, 10 procent är högre chefer och 5 procent befinner sig i företagsledande ställning.

Första linjens chefer har en medianlön på 34 000 i månaden, mellancheferna tjänar 43 700 kronor och de högsta cheferna 60 200 kronor. För chefer i företagsledande ställning ligger medianlönen på 71 000 kronor.

Tittar man på olika typer av chefsbefattningar så ser man att produktionsdirektörer, finansdirektörer och ekonomidirektörer tjänar mest - med en medianlön på över 100 000 i månaden - medan köksföreståndare tjänar minst med en medianlön på 27 000 kronor.

Utbildningspremie

Lönens storlek påverkas dock inte bara av befattning och chefsgrad, utan även av andra faktorer. Ledarna har i år tittat extra noga på hur utbildningen påverkar lönen för chefer. Statistiken visar som väntat att utbildningsnivån hos chefer påverkar deras lönenivå. Personer med längre utbildning är mer rörliga och hinner ofta avancera högre i hierarkin under sitt arbetsliv, skriver Ledarna i sin rapport. 

Personer som enbart är grundskoleutbildade tjänar 25 500 kronor i månaden i snitt. Chefer som är gymnasieutbildade har en utbildningspremie på 1 500 kronor och en chefspremie på 14 500 kronor i månaden. Utbildningspremien för akademiker ligger på 11 000 kronor jämfört med gymnasieutbildade. Chefspremien för de akademiskt utbildade ligger på 15 000 kronor i månaden.

Boendeort, sektor - och kön

En annan faktor som påverkar chefslönens storlek är var i landet man bor. Medianlönen för chefer är högst i Stockholms län, där den ligger på 45 000 kronor i månaden. Även chefer i Skåne och Uppsala län tjänar strax över 40 000 i genomsnitt. Sämst tjänar cheferna i Gotlands och Dalarnas län, där medianlönen ligger på drygt 35 000 i månaden.

En av förklaringarna till de geografiska skillnaderna är att chefernas rörlighet är större i storstadsregionerna, det vill säga att möjligheten och benägenheten att byta jobb är större där. Andra faktorer som påverkar är tillgången till högskolor och universitet, kommunikationsmöjligheter samt den lokala marknadens storlek och inriktning, skriver Ledarna i sin rapport.

Hur mycket man tjänar som chef beror också på vilken sektor man jobbar i - och vilket kön man tillhör. Medianlönen för chefer i offentlig sektor är 37 700 kronor i månaden, medan den i privat sektor uppgår till 40 000 kronor. Kartläggningen visar också att bonusar och förmåner är betydligt vanligare i den privata sektorn än i den offentliga.

Slutligen tjänar kvinnliga chefer något mindre än männen. 37 procent av Sveriges chefer är kvinnor, och de tjänar i genomsnitt 38 000 i månaden, vilket är två tusen kronor mindre än vad männen tjänar.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill