Hur säljer du in sociala medier?

Fem knep att övertyga ledningen om att framtiden redan är här.

Kommunicera | ARTIKEL | FEB 2011

Du vet det. Din personal vet det. Men ledningen vet det inte; att arbetet med sociala medier stärker företagets ställning på marknaden och ökar chansen att synas. Hur får du alla på bolaget att förstå vikten av att vara en del av den nya kommunikationen? 

Du vet det. Din personal vet det. Men ledningen vet det inte; att arbetet med sociala medier stärker företagets ställning på marknaden och ökar chansen att synas. Hur får du alla på bolaget att förstå vikten av att vara en del av den nya kommunikationen? 

Enligt Global Intranet Trends årliga undersökning, har bara vart femte företag en väletablerad användning av sociala medier på sina intranät. Alla har med andra ord inte insett nyttan med fungerande interna nätverk.

Och om du inte redan finns där ute i den sociala medieströmmen är precis där du ska börja - internt. Argumentet för att bygga ut intranätet med funktioner som sätter medarbetarna i kontakt med varandra är effektivisering. Det blir snart tydligt att socialt nätverkande är mycket användbart. Frågor som tidigare fallit mellan projekt kommer att bli synliga i större utsträckning och onödigt dubbelarbete upptäcks tidigt i processen. Här finns pengar att spara. Den interna dialogen får en naturlig plats i vardagen och det är också när människor börjar prata och kommunicera som nya idéer föds.

Ta fram en strategi och utforma en policy för hur sociala medier ska fungera på just ditt företag. Vad är vinsterna? Vilka plattformar vill ni använda? Var befinner sig era konkurrenter och samarbetspartners? Ni ska vara på samma platser som dessa, både för att synas och för att omvärldsbevaka. Även om just ditt företag inte tror på sociala medier som kommunikationsform, finns det många andra där ute som gör det. Att hålla koll på konkurrenterna handlar om överlevnad. 

I strategin krävs att företaget definierar tydligt vilka budskap som ska ut. Förhoppningsvis finns redan lagda kommunikationsplaner och marknadsstrategier som tydliggöra det. Precis som för andra typer av kommunikation handlar det om att säga rätt saker vid rätt tillfälle. Att den tekniska utvecklingen givit oss fler möjligheter att få ut vårt budskap innebär inte att vi vill säga andra saker. Sociala medier är endast en ny kanal, ingenting annat. 

Det har alltid pratats om ditt bolag. Konkurrenter och kunder har alltid vädrat sina åsikter. Skillnaden med de nya kommunikationskanalerna är att tankar om bolaget hörs och syns i bloggkommentarer, svar på tweets, på öppna forum och i chattfunktioner. Som bolag måste du stå beredd att möta dina kunders frågor och synpunkter i mycket större utsträckning idag.  Många skräms av den utvecklingen. Men även om det kan upplevas som svårt att möta kunderna, så finns idag inget val. Utvecklingen går framåt. Att lära sig att tackla detta på rätt sätt kan bli en stor konkurrensfördel för ditt bolag. Välj att se fördelarna med att få veta brister och fel som kunderna påpekar. Ta tag i problemen och förändra din verksamhet, du får en gratis tillgång till information som utvecklar bolaget. Dessutom - en kund som känner att hans eller hennes problem tas på allvar får ett ökat förtroende för bolaget och i förlängningen genererar kommunikationen en positiv utveckling. 

Arbeta med nyhetsbrev och e-postutskick. Det är en billig och effektiv kanal. Det finns bra program såsom MailChimp  där du kan redigera dina utskick samt koppla dem till Facebook och Twitter och få statistik på hur ditt budskap börjat sprida sig. Artiklar och länkar som börjar vandra runt i sociala sammanhang på nätet är ovärderlig marknadsföring till en nästan obefintlig kostnad.

Källor: http://oneforty.com/blog/5-ways-to-sell-social-media-internally/, http://www.wpr.se/

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill