Hur står det till med det svenska arbetslivet?

Arbetsmotivationen sjunker och den psykiska arbetsmiljön är problemfylld, visar nya Jobbhälsobarometern.

Hälsa | HR | ARTIKEL | OKT 2014

Hur står det till med det svenska arbetslivet? Inte så bra, av den senaste Jobbhälsobarometern att döma. Svenskarna känner sig allt mindre motiverade på jobbet, samtidigt som sjukfrånvaron ökar. Många upplever att deras kompetens inte tillvaratas och att det saknas utvecklingsmöjligheter.

Jobbhälsobarometern är en undersökning som har genomförts årligen sedan 2007. Den visar att arbetsmotivationen inom det svenska arbetslivet började minska redan efter toppåret 2009, för att plötsligt störtdyka år 2013.

I årets undersökning fortsätter motivationen att minska. Minst motiverade är unga människor upp till 30 år - bland dessa uppger endast 39 procent att de känner motivation i sitt arbete. Mest motiverade är åldersgruppen 50+, där siffran uppgår till 62 procent.

Många - uppåt en miljon - anställda upplever också att deras kompetens inte tillvaratas av arbetsgivaren. Dessa har fördubblats i antal på bara två år, enligt undersökningen, som genomförs av branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.

Tufft i skolan

Samtidigt som arbetsmotivationen minskar ökar också andelen anställda som har haft sjukfrånvaro under det senaste året. Här finns en tydlig koppling; runt 30 procent av dem som haft 15 sjukdagar eller mer anger att de inte är motiverade, medan motsvarande siffra hos dem utan sjukfrånvaro är 11 procent.

En yrkesgrupp som tycks uppleva ett särskilt tufft arbetsliv är de anställda inom skolan. Bland dessa svarar 39 procent att de har känt psykiskt obehag av att gå till jobbet. Dessutom uppger hela 51 procent inom utbildningssektorn att de inte får det stöd och den hjälp de behöver vid hög arbetsbelastning.

De anställda inom skolan är också de som har svårast att hinna med sitt arbete under ordinarie arbetstid (43 procent).

- Vi ser det här som tydliga hälsorisker som kan leda till ökad sjukfrånvaro bland anställda i skolan, säger Lars Hjalmarson, vd på Sveriges Företagshälsor, i ett pressmeddelande.

Lärare motiverade - trots allt

Skolan utmärker sig negativt på flera områden, tillsammans med transport- samt vård- och omsorgssektorn. Det är inom dessa sektorer som trakasserier och mobbing är vanligast förekommande. Anställda inom transport och magasinering uppger också i hög utsträckning (38 procent) att de saknar utvecklingsmöjligheter på jobbet och att de inte känner sig motiverade (23 procent).

När det gäller just motivationen utmärker sig dock utbildningssektorn i positiv bemärkelse. Bland de anställda i skolan svarar bara 10 procent att de inte känner sig motiverade i sitt arbete. Motivationen tycks alltså vara ganska hög bland lärare och annan skolpersonal, trots de uppenbara bristerna i arbetsmiljön.

- Att vara högmotiverad är självfallet jättebra. Det är dock viktigt att det finns rimliga förutsättningar att kunna uppfylla både sina egna och omgivningens krav. När våra medlemmar, landets företagshälsor, bedömer vanliga arbetsmiljö- och hälsoproblem så är det just stress i jobbet samt brister hos ledning och i organisationen som är de vanligaste problemen inom skolan, säger Lars Hjalmarson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill