Innovation i sjukvården – svårt men stimulerande

Isis Amer-Wåhlin, innovationsledare, SLL: ”Utmaningarna handlar bland annat om kultur, hierarki, resursbrist, mandat och konkurrens.”

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | FEB 2016

Inom hälso- och sjukvården finns det en stor potential för innovation – både tjänster, processer och organisation kan förbättras med hjälp av idéer från patienter, anhöriga och medarbetare. Men att stödja innovation inom offentlig förvaltning innebär också stora utmaningar, berättar Isis Amer-Wåhlin, innovationsledare vid Stockholms läns landsting, SLL. ”Ju mer man trycker på förändringen desto större blir motkraften”, förklarar hon.

Vad gör du som innovationsledare?

– Stödjer nytänkande och innovation som berör hälso- och sjukvård.
Jag har byggt upp och leder Idérådet som tar emot idéer från företag, medarbetare och patienter/anhöriga/medborgare med potential att förbättra vården. Vi undersöker sedan förutsättningar för att stödja idén vidare.
Idéerna rör tjänster, processer och organisation. Arbetet handlar om att undanröja hinder på olika nivåer i sjukvårdssystemet. Det vill säga både när det gäller kultur, organisation, mandat och resurser.
Arbetet inom offentlig förvaltning innebär en utmaning om man har innovation som uppdrag, men inom SLL har vi under flera år haft kraftiga utvecklingsvindar som möjliggjort för oss att få uppdraget.

Varför valde du att bli innovationsledare?

– Jag fick uppdraget att bygga en ny verksamhet som skulle sköta innovationsplattformen. Jag fick förmånen att väldigt fritt starta och utveckla projektet tillsammans med ett duktigt gäng.
Jag drivs av en önskan att bidra till vårdens utveckling. Mina trettio år i vården och inom forskningen har gett mig djup kunskap om vilka hinder för innovation som finns.
Det är ytterst stimulerande att få arbeta med detta i hela sjukvårdssystemet.

Innovationsledarna

Innovationsledarna

Vilken bakgrund har du?

– Jag har en bakgrund som läkare, chef, förändringsledare och forskare.

Vilka utmaningar stöter du på?

– Utmaningarna handlar bland annat om kultur, hierarki, resursbrist, mandat och konkurrens. Ju mer man trycker på förändringen desto större blir motkraften. Försöker man dessutom göra det strategiskt blir det ännu svårare.
Så länge vi var osynliga och under uppbyggnad störde vi inte många, och då flöt det på. Men när vi byggde nätverk och blev mer omnämnda, nominerade till priser och så vidare - då blev vi kraftigt motarbetade. Till sist med ny ledning är uppdraget omöjligt.

Vad är det bästa med yrket?

– Alla människor som drivs av viljan att förbättra. Fantastiska idéer från alla håll.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket?

– Det är enormt viktigt, för att få en tydlighet gentemot andra roller och ett officiellt uppdrag att luta sig mot, samt likasinnade att nätverka med.
Men det löser inte gamla strukturer som aldrig kommer att efterfråga innovationsledare.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill