Inte ett möte till...

Gästskribenterna Alexandra Thomas och Jonas Roth: "Ledarens arbetsvardag blir alltmer komplex, multikulturell och virtuell. För att få ut all potential i ditt team, behöver du veta hur man skapar delaktighet, engagemang - och inte minst handling."

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2014

Händer och facilitering

Händer och facilitering

Ledare förväntas vara handlingskraftiga, kunniga, målstyrda och nå lönsamhet. Men någonstans på vägen glöms ofta människorna och gruppdynamiken bort. Hur får du din grupp att arbeta effektivt? Hur väcker du deras engagemang och motivation? Ett effektivt instrument är facilitering – en globalt erkänd kompetens och verktygslåda för att skapa delaktighet och resultat. Du låter gruppen lösa många av de krav du har på dig som ledare.

Tänk er det här scenariot: Det är måndag morgon och Sten går in på veckans ledningsmöte med ett lätt obehag i magen. Ledningsgruppen ligger rejält efter i årets målplanering och divisionschefen i Paris är missnöjd. Chefen som leder mötet ser trött och irriterad ut och drar igång mötet, trots att alla – som vanligt – inte dykt upp i tid.

Sten anammar snabbt sin vanliga strategi. Att sitta tyst och tänka på sitt. Ingen lyssnar ändå på honom. Anna och Niklas lutar sig framåt och pratar desto mer. Diskussionens vågor går höga och mötet skulle ha varit klart för en halvtimme sedan.

När gruppdeltagarna slutligen skingras sitter Sten kvar en stund och funderar. Vad hände egentligen? Vilka beslut fattades och vad ska jag göra? Nåja, det är ju inte mitt problem...

Ändrade spelregler med facilitering

Tänk dig att du var den som ledde mötet som Sten deltog i. Hur hade du kunnat göra annorlunda för att involvera alla mötesdeltagare och få dem att känna engagemang och ta ansvar för resultatet? Tänk hur spelregler hade kunnat bidra till att dels få mötet att börja i tid – med alla på plats – och dels att sluta i tid.

Några viktiga spelregler i Stens grupp skulle kunna vara ”I vår grupp låter vi alla komma till tals”, ”Vi har rätt att säga till om någon/några tar upp all ’air-time’”, ”Vi använder oss av Parkeringsplatsen för att hålla fokus”, ”Vi börjar och slutar våra möten i tid”, ”Vi avslutar våra möten med en kort summering av beslut, kommande aktiviteter och vem som gör vad”.

Som ledare involverar du olika personer och lärstilar genom att använda metoder som hjälper alla att vara aktiva. En metod där både Sten, som är mer introvert och vill ”tänka sitt”, och extroverta gruppmedlemmar som Anna och Niklas, som ”tänker-genom-att-prata”, får utrymme och kompletterar varandra istället för att motarbeta varandra.

Enkla grepp kan vara att låta var och en reflektera individuellt, kanske skriva ner sina tankar eller prata två och två en stund innan du släpper ordet fritt i hela gruppen.

Nya tider, nya metoder

Ledarens arbetsvardag blir allt mer komplex, multikulturell och virtuell. Därför behövs tekniker och metoder för att effektivisera möten och samarbeten. För att du som ledare ska få ut mesta möjliga av ditt team, behöver du veta hur man skapar delaktighet, engagemang - och inte minst handling.

Internationell managementforskning visar att facilitering är en nyckelkompetens hos ledare. Facilitering handlar om mänskligt samspel och kommunikation - att skapa öppningar som hjälper människor att nå sin fulla potential.

Det är ett förhållningssätt som går att lära sig. Och ju mer du övar, desto skickligare blir du.

Vid en framgångsrik facilitering tar inte facilitatorn så stor plats, energin genereras istället i gruppen där ämneskunskapen finns och resultaten skapas.

Move Management Facilitering

Move Management Facilitering


You were lucky to meet my managers today when they were in such a good mood – have never seen them like this…” – citat från brittisk chef som inte begrep vad en skicklig facilitator hade sysslat med hela dagen...

I nästa artikel vill vi gå djupare in på facilitatorns roll. När behövs en extern blick och när är det bättre att du utför jobbet själv? Vi vill visa vad som kan ske i en grupp när man lyckas skilja sakfrågan från processerna. Samtalet förändras, uppnår högre relevans och resultatet blir konstruktiva möten med större kreativ potential. Möten som ger energi istället för att ta.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenterna

Alexandra Thomas är regionchef och konsult på Move Management. Hon är legitimerad psykolog med ett stort intresse för mänskligt beteende, ledarskap och kommunikation. Jonas Roth är vd och konsult på Move Management. Jonas har bred industriell erfarenhet i kombination med en doktorsexamen i organisationsteori och en passion för att utveckla organisationer, grupper och individer. Båda är erfarna facilitatorer och jobbar både i Sverige och internationellt med facilitering.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill