Jämställdhet: Sverige bäst i EU

Sverige toppar EIGE:s jämställdhetslista.

Hälsa | Ledarskap | ARTIKEL | JULI 2013

Sverige är bäst i EU på jämställdhet. Detta enligt en kartläggning från det europeiska institutet för jämställdhet, EIGE, som har rangordnat unionens medlemsstater utifrån hur långt de har kommit med jämställdhetsarbetet. Topplaceringen förklaras bland annat av att Sverige har en jämförelsevis stor andel kvinnliga makthavare samt mindre löneskillnader än genomsnittet i Europa.

Jämställdheten har kommit långt i Sverige jämfört med resten av Europa. Åtminstone om man ska tro det europeiska institutet för jämställdhet, EIGE, som har kartlagt könsskillnaderna i EU:s medlemsstater och sedan rangordnat dem med hjälp av ett poängsystem. 

Sverige, som alltså ligger etta på listan, får 74.3 poäng av 100 möjliga. Snittet i EU ligger på 54 poäng. Tvåa på listan ligger Danmark, följt av Finland, Nederländerna och Storbritanien. 

Rumänien, som endast skrapar ihop 35.3 poäng, rankas som den minst jämställda av EU:s 27 medlemsstater.

Kvinnliga makthavare

Det finns flera anledningar till att Sverige når en topplacering i rankingen, skriver tidningen Sydsvenskan. Sverige är klart bättre än EU-genomsnittet på flera olika områden.

Ett av de viktigaste områdena är makten; Sverige har dubbelt så stor andel kvinnliga makthavare som genomsnittet i EU. Då räknas makthavare inom såväl politiken som näringslivet, och Sverige står sig alltså bra trots att andelen kvinnliga ledamöter i börsbolagens styrelser har minskat två år i rad.

EIGE ger Sverige 74.3 poäng i kategorin Makt, där genomsnittet för EU är 38 poäng.

Hjälps åt i hemmet

För att kunna utöva makt behöver kvinnorna också ha tid till sitt förfogande, och även på denna punkt urskiljer sig Sverige i positiv bemärkelse.

Den svenske mannen är bättre på att bidra till hushållsarbetet jämfört med den europeiske genomsnittsmannen. Varannan svensk man jobbar dagligen i hushållet, skriver Sydsvenskan. I EU är det bara var fjärde man som ägnar så mycket tid åt hushållsarbete. Detta betyder dock inte att fördelningen av arbetet i hemmet är helt jämn i Sverige; bland svenska kvinnor är det 3 av 4 som ägnar sig åt hushållsarbete varje dag.

Bättre villkor i arbetslivet

Svenska kvinnor är också vid något bättre hälsa än genomsnittet i Europa. De har dessutom bättre möjligheter och villkor i arbetslivet; andelen kvinnor med högskoleexamen är stor och löneskillnaderna mellan kvinnor och män är mindre än i övriga EU.

Sverige har också relativt många kvinnor som arbetar heltid. Detta har dock en baksida; svenska kvinnor upplever i större utsträckning än andra europeiska kvinnor att arbetet hotar deras hälsa.

EIGE:s jämställdhetslista

1. Sverige 74,3

2. Danmark 73,6

3. Finland 73,4

4. Nederländerna 69,7

5. Storbritannien 60,4

6. Belgien 59,6

7. Frankrike 57,1

8. Slovenien 56,0

9. Irland 55,2

10. Spanien 54,0

11. Tyskland 51,6

12. Luxemburg 50,7

13. Österrike 50,4

14. Estland 50,0

15. Tjeckien 44,4

15. Lettland 44,4

17. Polen 44,1

18. Litauen 43,6

19. Cypern 42,0

20. Malta 41,6

21. Ungern 41,4

22. Portugal 41,3

23. Italien 40,9

23. Slovakien 40,9

25. Grekland 40,0

26. Bulgarien 37,0

27. Rumänien 35,3

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill