Jämställdhetsförslag väcker debatt

Avgående jämställdhetsministern vill lagstifta för att få fler kvinnor i näringslivstoppen.

Ledarskap | HR | Karriär | ARTIKEL | JAN 2013

Sverige måste lagstifta bort den ojämna könsfördelningen i företagens ledningsgrupper. Det skrev folkpartiets Nyamko Sabuni i en debattartikel i Dagens Nyheter två dagar före sin avgång som jämställdhetsminister. Förslaget får dock hård kritik från bland annat Svenskt Näringsliv.

Som jämställdhetsminister har Nyamko Sabuni bestämt tagit avstånd från kvotering till bolagsstyrelser och ledningsgrupper. Men två dagar före sin avgång skrev folkpartisten en debattartikel på DN Debatt där hon menade att det krävs lagstiftning för att få in fler kvinnliga toppchefer i företagen. Kritiker till Sabunis förslag har tolkat det som en form av kvotering.

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser är bara strax under 25 procent, och i ledningsgrupperna är bara 15 procent kvinnor, konstaterar Sabuni i debattartikeln. Vi bör därför lagstifta om att varje större bolag ska sträva efter en jämn könsfördelning i ledningsgruppen, anser hon. Dessutom bör bolagsstämmorna i större bolag bli skyldiga att sätta upp ett utförligt motiverat delmål för könsfördelningen i bolagsstyrelsen.

Bolagen ska också vara skyldiga att redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att nå eller bibehålla en jämn könsfördelning, menar den före detta jämställdhetsministern.

"Ägarna ska själva bestämma"

Nyamko Sabunis förslag har dock fått kritik från flera håll. Kritiker har bland annat hävdat att det i praktiken är en form av kvotering som föreslås.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är en av de mest aktiva motståndarna till kvotering i den svenska debatten. De blev förvånade och besvikna över Nyamko Sabunis förslag.

- Det är tveksamt om förslaget fortfarande står sig, såvitt jag vet har den nya jämställdhetsministern tagit avstånd från förslaget. Men när det kom så var det många av oss som blev överraskade med tanke på att Nyamko Sabuni tidigare har varit tydlig motståndare till kvotering, säger Carina Lindfelt, som är arbetsmarknadschef på Svenskt Näringsliv.

- Det naturliga skälet till att vara emot kvotering är äganderätten. Ägarna ska själva få bestämma vem som ska leda och styra bolagen. Det är en principiell hållning som vi har haft länge, säger hon till Motivation.se.

"Positiv utveckling"

Carina Lindfelt tycker inte att utvecklingen går så långsamt att kvotering skulle vara befogat - tvärtom tycker hon att det händer mycket på jämställdhetsfronten och att utvecklingen går i rätt riktning.

- Vi ser i vår statistik att det kommer många kvinnliga chefer på olika chefsnivåer under styrelseposter och ledningsnivå. Det är väldigt positivt eftersom man många gånger rekryterar från de leden. Jag ser positivt på den utvecklingen i våra medlemsföretag och i vår statistik. Vi har sett många goda exempel på detta, vilket man kan se i den rapport om jämställdhet som vi nyligen släppte, säger Carina Lindfelt.

I rapporten, med titeln "Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten", berättar fem av Sveriges ledande företag om hur de arbetar med jämställdhet och mångfald. Dessutom presenteras siffror som enligt Svenskt Näringsliv visar att väldigt mycket har hänt utan kvotering.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill