Jobbproblem eller struligt privatliv?

Företagare och anställda oense om vad som orsakar försämrade prestationer på jobbet.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | NOV 2012

Företagare och anställda är inte riktigt överens om vad som orsakar försämrad prestationsförmåga på jobbet. Enligt en undersökning från Länsförsäkringar anser företagare att försämringen beror på privatrelaterade problem, medan de anställda menar att problemen ofta är jobbrelaterade.

71 procent av småföretagarna i Länsförsäkringars undersökning tror att försämrad prestationsförmåga i arbetet beror på problem i privatlivet. Men de anställda är av motsatt uppfattning; 66 procent av de tillfrågade löntagarna i enkäten anser att försämrade prestationer snarare beror på yrkesrelaterade problem.

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 2 100 småföretagare (med 1-10 anställda) samt lika många webbenkäter med hel- eller deltidsanställda privatpersoner mellan 20 och 65 år.

"Kan få konsekvenser"

Anna Karin Lindeberg, hälsostrateg på Länsförsäkringar, kommenterar resultatet av undersökningen i ett pressmeddelande:

- Att det råder olika syn på vad som försämrar prestation på jobbet kan få konsekvenser för hur företagarna upplever sitt ansvar som arbetsgivare och vad de erbjuder sina anställda för hjälp, säger hon, och fortsätter.

- Få arbetsgivare i små företag har resurser och kompetens att hantera de frågor som bidrar till ohälsa och därmed försämrad arbetsprestation. Till detta kommer sårbarheten vid prestationsbortfall för små och nystartade företag.

Stress på jobbet

Det råder också delade meningar om vilka yrkesrelaterade respektive privata problem som kan påverka medarbetarnas prestationer på jobbet.

44 procent av de vanliga anställda som har besvarat Länsförsäkringars enkät anser att stress på grund av hög arbetsbelastning är den främsta yrkesrelaterade orsaken till försämrade prestationer, medan bara 24 procent av företagarna tror på denna förklaring. De sistnämnda tror istället att samarbetsproblem med chef eller kollegor är den främsta yrkesrelaterade orsaken.

Hela 29 procent av småföretagarna uppger att de inte vet vilka jobbproblem som kan tänkas ligga bakom försämrade prestationer.

Sjukdomar och relationsproblem

Majoriteten av företagarna anser att försämrade prestationer beror på privatrelaterade problem. 38 procent av småföretagarna tror att sjukdom eller dödsfall i familjen är det största privatrelaterade problemet, något som bara 22 procent av de anställda skriver under på.

De anser istället att skilsmässa eller relationsproblem (24 procent) är den främsta privatrelaterade orsaken till dåliga prestationer i arbetet.

– Man tror kanske som småföretagare att man känner sin personal och vet hur var och en mår, men så är det förstås inte alltid. Dessutom är anställda i små organisationer oftast väldigt lojala, man vet vad det innebär om man inte finns på plats så man ”biter ihop” och tränger bort symtom. En dag så går det kanske inte längre, och vägen tillbaka kan vara både lång och smärtsam för såväl den drabbade som för företaget, säger Anna-Karin Lindeberg.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill