Känslan är att ingen vill regera - och inte heller opponera

Christer Isaksson: "När världen känns avig och ogästvänlig måste politiker våga kasta sig in i det okända och strida. Just nu gör våra ledande politiker inte sitt bästa för Sverige, politiken, partipolitiken och demokratin. De verkar tänka på annat."

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2015

Stort politiskt ledarskap kan vara att inta positioner som inte alltid är populära. Ett aktuellt exempel: Att varken allianspartierna eller Socialdemokraterna vill samarbeta med Sverigedemokraterna är huvudanledningen till Decemberöverenskommelsen. Genom att alliansens partier förbinder sig att inte rösta på sin egen ekonomiska politik i Riksdagen kan minoritetsregeringen fortsätta styra. Detta har partieliterna bestämt. På andra håll är DÖ både impopulär och obegriplig.

Stort politiskt ledarskap utgår ofta från motstånd. Ledande politiker sporrar varandra till nya höjder via retorisk förträfflighet, ideologisk finkänslighet och politisk handlingskraft. Inte sällan handlar politikers framgång om att ha någon att jämföra sig med och tävla mot.

Moderaternas Gösta Bohman, Centerpartiets Thorbjörn Fälldin och Socialdemokraternas Olof Palme var varandras förutsättning. Carl Bildt och Ingvar Carlsson gav varandra luft och mening. På liknande sätt kom Göran Persson - och senare Mona Sahlin och Håkan Juholt – att tjäna Fredrik Reinfeldts retorik, idéer och syften.

Det är så politikerna ska tjäna landet och demokratin. Väljarna ska erbjudas tydliga alternativ och ges möjlighet att välja.

Med decemberöverenskommelsen krockar två viktiga politiska förutsättningar. Samtidigt som politiker måste våga inta obekväma positioner för att dra vagnen framåt är det viktigt med öppen diskussion om vägen – ingen part ska på förhand vika ner sig för den andra.

Vem vill regera?

Sverige är just nu i ett politiskt och partipolitiskt svajigt läge. Vi har ingen aning om hur det ska gå för vårt land i ett decennielångt perspektiv – och vi får dålig hjälp och vaga svar av ledande politiker.

Globaliseringens turbulens, omställningskrav och öppenhet ökar osäkerheten och riskerna för alla medborgare. Detta medverkar till att det också pekar nedåt för tidigare stabila politiska partier. Jag kan inte komma ifrån tanken att nedgången beror på brister i det politiska ledarskapet. Varken kommunikationen med väljarna eller politikens timing fungerar tillfredsställande.

Decemberöverenskommelsen är återigen exemplet. Den behöver inte vara fel, men att skriva bort en del av politiken och dess dramatik i en överenskommelse kräver omsorgsgull retorik, pedagogik, diskussioner och visioner. Lika lite som politiken är förtjänt av oförsonlighet behöver den överenskommelser över huvudet på väljarna. Varje ledande politiker borde känna oro när väljare och politiskt aktiva känner sig överflödiga eller förda bakom ljuset.

Jag påstår inte att vi har fel politiska ledare. Tvärtom, jag respekterar dem högt som människor och politiker. Jag skulle inte heller säga att de tar felaktiga beslut. Däremot: Just nu känns det som att varken partier eller politiker är till hundraprocent villiga att regera – inte ens regeringspartierna. Lika obekväma är partierna i opposition.

Det borde vara tvärtom: När världen känns avig och ogästvänlig måste politiker våga kasta sig in i det okända och strida. Just nu gör våra ledande politiker inte sitt bästa för Sverige, politiken, partipolitiken och demokratin. De verkar tänka på annat.

2014-2018 en parentes

Trötthet efter valrörelsen och valet för ett drygt halvår sedan är den vanligaste förklaringen till de obekväma positionerna. Fortfarande åtta månader senare omformerar partierna sig inför framtiden.

Min tes är något mer drastisk: Mandatperioden 2014 – 2018 var redan före valet i september avskriven som en parentes. Trots utebliven framgång tvingade Socialdemokraterna sig att återta regeringsmakten i rädsla för att tyna bort i opposition. Ytterligare fyra år i skuggan hade varit otänkbart. För Miljöpartiet var det lika illa, någon plan B fanns inte.

På andra sidan var situationen lika förutsägbart grå. Samtliga fyra alliaspartier var trötta och ideologiskt förvirrade efter åtta år vid makten. Inom Moderaterna har situationen övergått i något som liknar kris med ökande motstånd mot DÖ. Kristdemokraterna har bestämt sig för att ömsa skinn, medan Folkpartiet lär stå på tur för en ideologisk holmgång.

Decemberöverenskommelsen kom lägligt efter ett oroligt valresultat. Sverigedemokraterna fördes åt sidan, Socialdemokraterna fick hjälp att sitta kvar och alliansen har getts tid att ägna sig åt interna problem och planera för återkomst 2018.

Mandatperioden 2014-2018 kan därmed läggas till handlingarna innan den startat.

Min invändning är att politik inte går att detaljreglera på det sätt som sex partier vill. Motståndet mot DÖ visar framför allt att det inte går att avskriva väljarna eller politiskt aktiva hur mycket de än uppskattar stabilitet och kända kort.

Tanken med DÖ är att förutsättningarna ska vara glasklara inför valet 2018. Vid osäkert läge vill även alliansen kunna bilda en minoritetsregering med indirekt stöd av Socialdemokraterna. Då är det socialdemokraters tur att möta internt och lokalt motstånd.

Alla bör fundera på vilka som kommer att dra det längsta strået av Decemberöverenskommelsen?

Just nu känns svaret givet: Sverigedemokraterna har fått ett nytt tema för sin retorik. Det visade Jimmie Åkessons upprepade argument i TV-debatten söndagen 10 april.

Slutord: Det fanns redan efter valet i september och senare i december 2014 ett kraftfullt alternativ till Decemberöverenskommelsen, innehållande ett mycket starkt budskap: En blocköverskridande regering. En regering med partier från den svenska politikens två sidor hade stimulerat samhällslivet, rört om i grytan, tagit sikte på framtiden också efter 2018, kunnat skapa eget handlingsutrymme – och hade mer effektivt än DÖ kunnat minimera Sverigedemokraternas inflytande.

Den chansen missade svenska politiker.

Christer Isaksson

Krönikör

 • Följ skribent

Christer Isaksson är journalist och författare med politik, politiskt ledarskap, utbildning och samhällsutveckling som specialitet. Han har medverkat i de flesta större medier som medarbetare eller med återkommande analyser och kommentarer. Christer har skrivit ett 15-tal böcker och medverkat i lika många som redaktör och skribent. 2010 kom boken Den nya vänstern och våren 2011 var han redaktör för boken Kommunaliseringen av skolan. 2012 kom hans bok om de olympiska spelen i Stockholm 1912.

Kontakt: christer.isaksson@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Christer Isaksson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill