Kommunikation viktigast för en framgångsrik karriär

44 procent av svenskarna tycker att de har haft en lyckosam karriär, enligt en undersökning från LinkedIn.

HR | Karriär | ARTIKEL | APRIL 2012

Vilka är de viktigaste egenskaperna för att nå framgång i karriären? Den frågan har det sociala nätverket LinkedIn ställt till yrkesprofessionella världen över i en global undersökning om karriärlyft.

Det professionella nätverket LinkedIn, som har över 150 miljoner medlemmar runt om i världen, har genomfört en global undersökning om yrkesprofessionellas uppfattning om framgångar i karriären och vad som påverkar detta. 7 112 personer i åldern 18-64 år har deltagit i undersökningen som genomfördes via mejl. Respondenterna finns i 15 olika länder - tio västeuropeiska länder samt Japan, Sydkorea, USA, Australien och Indien.

Av LinkedIns enkät att döma finns det en stor optimism globalt när det gäller framtida karriärmöjligheter. 84 procent av respondenterna tror att de går en lyckad karriär tillmötes och 48 procent tycker att de har bättre karriärmöjligheter jämfört med andra yrkesgrupper.

Sverige på niondeplats

I Sverige deltog 618 personer i undersökningen. Resultaten visar att svenskarna är någorlunda nöjda med sina karriärer. 44 procent av svenskarna anser att de har haft större framgång i karriären än andra professionella. Av de 15 länder som deltog i undersökningen hamnade Sverige på niondeplats i frågan om huruvida man har haft en lyckosam karriär.

Kommunikationsförmåga viktigast

LinkedIn har också frågat deltagarna i undersökningen vilka faktorer som är viktigast för att lyckas med karriären. På den här frågan särskiljer sig de svenska respondenterna från genomsnittet så tillvida att de framhåller de sociala faktorerna i väldigt hög grad. God kommunikationsförmåga lyfts fram som den viktigaste faktorn både bland svenskarna (74 procent) och bland övriga nationaliteter (58 procent). De svenska deltagarna anser dock att ett starkt nätverk är den näst viktigaste faktorn (61 procent) medan nätverket kommer först på femteplats med 42 procent av rösterna i den globala undersökningen.

Andra viktiga faktorer för en framgångsrik karriär är, enligt de svenska deltagarna, att vara flexibel (50 procent), att ha god arbetsmoral (46 procent) och att vara optimistisk (40 procent).

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill