Kompetensbrist bland unga skapar matchningsproblem

Utbildning viktigare än LAS-förändringar, menar svenska arbetsgivare.

Utbildning | HR | Rekrytera | ARTIKEL | NOV 2012

Mer än var fjärde arbetsgivare har svårt att få tag i rätt kompetens, enligt en undersökning som TNS-Sifo har genomfört på uppdrag av Proffice. Samtidigt är arbetslösheten hög, inte minst bland unga. För att råda bot på matchningsproblemet krävs satsningar på utbildning och lärande i arbetslivet, menar arbetsgivarna i undersökningen.

Statistik från SCB visar att nästan var femte person mellan 20 och 24 år är arbetslös, skriver SvD Näringsliv. Trots det har arbetsgivarna svårt att rekrytera.

I en undersökning som TNS-Sifo har genomfört på uppdrag av bemanningsföretaget Proffice uppger 28 procent av arbetsgivarna att de har problem med att rekrytera rätt personal.

"Ropar efter utbildning"

Arbetsgivarna anser, enligt TNS-Sifos rapport, att matchningsproblemet kan lösas med hjälp av utbildning, praktik och lärlingsprogram. Förändringar av LAS är dock mindre viktigt, menar de 237 personalchefer som har deltagit i undersökningen.

Carina Björkefors, nordisk försäljningsdirektör på Proffice, säger att rapporten är högintressant läsning både för politiker och för unga på väg ut i arbetslivet.

- Arbetsgivarna ropar efter utbildning och erfarenhet. Här finns stor förbättringspotential för att öka matchningen och fylla de stora behov av kompetens och erfarenhet som finns. Målet är att på sikt skapa möjligheter att få bukt med ungdomsarbetslösheten, säger hon i ett pressmeddelande från Proffice.

Ingenjörer och lärare

Enkätsvaren visar också att det finns ett extra stort behov av kompetent personal inom vissa yrkesgrupper. Det finns framför allt en stor efterfrågan på ingenjörer och lärare. Tandläkare, tekniker, socionomer, sjökaptener och läkare står också på önskelistan.

Trots svårigheten att hitta rätt kompetens är det fortfarande få arbetsgivare som vill rekrytera från utlandet. Hälften av respondenterna i undersökningen svarar nej på frågan om de kan tänka sig att rekrytera utanför Sveriges gränser, medan endast 32 procent svarar ja och 18 procent svarar att de inte vet.

Någon medveten åldersdiskriminering vill arbetsgivarna dock inte ägna sig åt i kompetensjakten. 96 procent av de tillfrågade svarar ja på frågan om de kan tänka sig att anställa en person som har stor kompetens men är över 50 år, medan endast 2 procent svarar nej och resterande 2 procent svarar "vet ej".

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill